beleid

missie

Het Gieskes-Strijbis Fonds streeft naar maatschappelijke impact door baanbrekende projecten te ondersteunen. Hiertoe past het Fonds de rol van katalysator en aanjager. De focus ligt op grootschalige en meerjarige initiatieven. Het Fonds hanteert een proactieve werkwijze op de volgende thema’s:

Natuur & milieu
Democratie & rechtsstaat
Medisch Onderzoek
Kunst & cultuur