Stichting W139

Artistieke en professionele ontwikkeling W139

Bezoek project website

W139 is één van de laatst overgebleven tentoonstellingsruimtes (voor actuele kunst) in Amsterdam. Door middel van expressieve en grootschalige presentaties daagt de W139 kunstenaars – van jong talent en mid-career tot gevestigde namen - uit om nieuwe stappen te nemen. Daarbij voorziet W139 in een solide fundament in de vorm van tijd, ruimte en (financiële) middelen, alsook gestructureerde inhoudelijke praktische begeleiding. W139 staat zodoende aan het begin van carrières van veelal nu bekende kunstenaars.

Tot eind 2020 ontving de organisatie structurele subsidie vanuit het Amsterdamse Kunstenplan. Deze subsidiestroom is weggevallen. Sindsdien wordt er intensief gewerkt om de organisatie te verbeteren en sterker te profileren, en heeft de organisatie zich ten doel gesteld om terug te keren in het Kunstenplan 2025-2028.

Het fonds is zich bewust van de unieke positie die W139 inneemt in het culturele ecosysteem. De bijdrage van het Gieskes-Strijbis Fonds wordt ingezet voor de overbruggingsperiode naar structurele financiering van het Kunstenplan en heeft betrekking op de artistieke, professionele en financiële ontwikkeling om zo de kans op opname in het Kunstenplan te vergroten.

Credits profielfoto: Michael Miller

Artistieke en professionele ontwikkeling W139
Projecteigenaar
Annette Wolfsberger
Organisatie
Stichting W139
Looptijd
2023
-
2024
Totale donatie
280.000