Stichting documentair theater

Artistieke ontwikkeling stichting documentair theater (Anoek Nuyens)

Bezoek project website

Anoek Nuyens heeft in de zomer van 2021 stichting Documentair Theater opgericht. Als zelfstandige nieuwkomer, kan de stichting van Anoek Nuyens pas in 2025 meedingen naar een plek in het meerjarige subsidiebestel bij Fonds Podiumkunsten.

Stichting documentair Theater wil de komende jaren bouwen aan een solide organisatie die over zes jaar is verworden tot een invloedrijk makershuis waar toonaangevende kunst wordt gemaakt met maatschappelijke impact. Hiervoor moet komende jaren de weg vrijgemaakt worden voor een nieuwe werkpraktijk: die van de hybride maker. Het bestel is nu veelal gericht op het maken van voorstellingen met een traditionele werkstructuur en het spelen van dat werk op reguliere plekken zoals theaters. Een hybride maker als Anoek Nuyens past niet in de traditionele kaders. Stichting Documentair Theater wil dit fundamenteel andere werkproces inzichtelijk maken en zorgen dat dit werk een structurele plek krijgt in het bestel.

Een bijdrage van het Gieskes-Strijbis fonds stelt stichting Documentair theater in staat om een flinke zakelijke en artistieke ‘push’ te krijgen in de overbruggingsperiode naar 2025. De bijdrage zal gebruikt worden om de komende twee jaar artistiek onderzoek te doen met als doel een aanvraag voor de meerjarenregeling bij het Fonds Podiumkunsten. Ook is de zakelijke leiding gedekt die zo vol kan inzetten op het opzetten van de makerspraktijk. Een deel van de bijdrage gaat naar productie internationaal en het verder verstevigen en uitbouwen van het netwerk.

Credits profielfoto: Steven Steveniers

Credits projectbeeld groot: Karin Jonkers

Credits projectbeeld klein: Michiel Cotterink

Artistieke ontwikkeling stichting documentair theater (Anoek Nuyens)
Projecteigenaar
Anoek Nuyens
Organisatie
Stichting documentair theater
Looptijd
2023
-
2024
Totale donatie
397.963