Stichting Behoud Moderne Kunst

Collectiekennis 2.0/ Fotografie

Bezoek project website

Samen met de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, en tien musea heeft Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) het project Collectiekennis 2.0 / fotografieopgezet. Collectiekennis 2.0 richt zich op de preventieve conservering van een grote, kwetsbare groep moderne fotowerken in museale collecties. Voor preventieve conservering van fotowerken is specialistische kennis vereist, maar in de meeste musea ontbreekt die kennis nog. Het gaat onder meer om technische kennis rond drager, afdrukprocedé en afwerking, maar ook om een eenduidige terminologie.

Het project Collectiekennis 2.0/ fotografie ontwikkelt daarom een collectie-survey: een systematisch onderzoek dat tot algemene richtlijnen moet leiden en gebruikt kan worden voor gerichter onderzoek naar optimale strategieën voor behoud van deze werken. Ook bij de ontwikkeling van een ‘DIY-toolkit’ draait het om kennisdeling. De restauratoren en collectiebeheerders krijgen handvaten aangereikt om met relatief eenvoudige middelen de benodigde kennis te vergaren om de juiste conserveringsmaatregelen te kunnen treffen. Daarnaast zijn sinds het begin van deze eeuw de digitale technieken en mogelijkheden toegenomen en verdwijnen de fotolabs met specialistische kennis uit de twintigste eeuw, zoals Kodak en Polaroid. Overdracht van deze kennis is urgent nu de huidige (oudere) generaties van fotografen, restauratoren en museumprofessionals er nog zijn.

Het project is een vervolg op het eerder door het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunde project Collectiekennis/Pilot Plastics, dat gericht was op identificatie en conservering van verschillende soorten kunststoffen die voorkomen in kunst- en designobjecten. Zoals ‘plastics’ enige jaren geleden door de musea is aangegeven als probleemgebied, worden nu de fotografische kunstwerken in museale collecties als urgent aangewezen. Door ondersteuning van dit project hoopt het Gieskes-Strijbis Fonds een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van het kwetsbare fotografisch erfgoed.

Collectiekennis 2.0/ Fotografie
Projecteigenaar
Paulien 't Hoen
Organisatie
Stichting Behoud Moderne Kunst
Looptijd
2020
-
2022
Totale donatie
220.000