LIMA

Infrastructuur duurzame toegankelijke digitale kunst

Bezoek project website

Digitale kunst vraagt om een andere manier van conserveren. Het gaat bijvoorbeeld om digitale teksten, afbeeldingen, fotografie, video en audio. Daarnaast hebben musea en instellingen ook te maken met complexe digitale installaties, online kunstwerken en kunstwerken die afspeelapparatuur en digitale componenten bevatten. De technologie die gebruikt is om deze kunstwerken te vervaardigen veroudert snel. Vanwege de huidige leeftijd van de specialisten op dit gebied (60+) wordt onderzoek, kennisvergaring en -deling steeds urgenter. Deze groep specialisten bezit specifieke kennis die bij pensionering verloren dreigt te gaan. Los van kennis omtrent conservering van het concrete werk gaat het ook om de randvoorwaarden, zoals afspeelapparatuur of software die bij een specifiek werk horen.

Voor een blijvend begrip van de kunstwerken is het zaak de werken fysiek en technisch beschikbaar te houden en kennis en tools te ontwikkelen en beschikbaar te stellen om de kunstwerken te behouden. Zonder kennisoverdracht gaat dit specifieke deel van ons erfgoed verloren. LIMA heeft daarom in samenwerking met mediakunstenaars, instellingen en musea het project “Infrastructuur duurzame toegankelijkheid digitale kunst” opgezet. Dit project, onder leiding van LIMA, heeft als doel is het verlies tegen te gaan van digitale kunstwerken in Nederlandse collecties én van de kennis om deze te conserveren. Dat gebeurt door onderzoek en kennisdeling zodat gezamenlijk bestaande kennis ontwikkeld, vastgelegd en doorgegeven kan worden en het opleiden van een tweetal junior specialisten.

Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt met het project Infrastructuur duurzame toegankelijke digitale kunst specifiek het onderzoek naar hoe digitale kunst het beste geconserveerd kan worden. Aan de hand van geselecteerde typen kunstwerken en bijbehorende cases uit de participerende collecties, worden best practices in documentatie en conservering van digitale kunst onderzocht en een strategie ontwikkeld. De geselecteerde werken zijn representatief als het gaat om vraagstukken waar meerdere collecties en musea mee geconfronteerd worden. Tevens ondersteunen we het opleiden van een tweetal specialisten in de praktijk: er wordt gedurende het project een jonge restaurator en een jonge technisch ontwikkelaar opgeleid in de conservering van digitale kunst.

Foto: Jan Robert Leegte Compressed Forests, 2016

Infrastructuur duurzame toegankelijke digitale kunst
Projecteigenaar
Gaby Wijers
Organisatie
LIMA
Looptijd
2021
-
2024
Totale donatie
225.000