Koninklijk Concertgebouw

KAZOO: digitale muziekmethodes voor de basisschool

Bezoek project website

In september 2016 kon gestart worden met het invoeren van de Digitale Leerlijn Kazoo om zo muziek weer op de kaart te zetten in het basisonderwijs in Nederland. De leerkrachten krijgen hiermee tools in handen voor een kwalitatief uitstekende muziekles met behulp van het digitale schoolbord. Deze nieuwe, eigentijdse methode moet garanderen dat leerlingen op de basisschool gedurende tenminste acht aaneengesloten jaren wekelijks muziekles krijgen.

Groep 5 tot en met 8 kan inmiddels lessen volgen. De kinderen zijn aan de slag gegaan met het thema de playlist, waarbij muziek en emotie gekoppeld worden aan singer-songwriters. Scholen konden proeflessen aanschaffen en inmiddels werken 60 scholen met Kazoo. Dat wil zeggen dat 4.700 kinderen op deze wijze wekelijks muziekles krijgen. Het Concertgebouw beoogt alle leerlingen van Nederlandse basisscholen te bereiken, ook de kinderen voor wie een concertbezoek niet zo voor de hand ligt. Zij hopen ook op deze manier bij te dragen aan de muzikale toekomst van zoveel mogelijk basisschoolkinderen.

Het Concertgebouw blijft in contact met andere partijen die betrokken zijn bij muziekeducatie, zoals ‘Meer muziek in de klas’, het overheidsinitiatief waarvoor Koningin Máxima zich sterkt maakt. De realisatie van Kazoo is vooral mogelijk geworden door de zeer aanzienlijke bijdrage van het Gieskes-Strijbis Fonds.

KAZOO: digitale muziekmethodes voor de basisschool
Projecteigenaar
Jolien Schuerveld
Organisatie
Koninklijk Concertgebouw
Looptijd
2014
-
2020
Totale donatie
800.000