Nederlands Instituut voor de Kunstgeschiedenis (RKD) en Huygens Instituut voor de Nederlandse Geschiedenis (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen)

Mondriaan Editieproject

Bezoek project website

Piet Mondriaan (1872-1944) behoort tot de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw. Hij speelde in Nederland, Parijs, Londen en New York een vooraanstaande rol in de internationale avant-garde en de ontwikkeling van realistische naar abstracte kunst. Zijn werk is voor velen een ijkpunt en inspiratiebron en heeft invloed gehad op tal van andere terreinen, zoals architectuur, mode en vormgeving.

Mondriaan stuurde talrijke brieven, telegrammen en briefkaarten aan familieleden, kunstenaars, verzamelaars en vrienden, waarvan er circa 1.650 bewaard bleven. Ze bieden een nog grotendeels onbekende blik in het persoonlijke leven van de kunstenaar en vormen een onschatbare bron van informatie over zijn tijd, oeuvre, opvattingen en netwerk. Behalve brieven schreef Mondriaan ook tientallen artikelen, waarin hij zijn vooruitstrevende ideeën en artistieke idealen verwoordde. Ze verschenen in avant-gardetijdschriften in Europa en de Verenigde Staten, waaronder De Stijl, ABC Beiträge zum Bauen, Cercle et Carré en Transition. In zijn nalatenschap bevinden zich bovendien nog ongepubliceerde teksten.

Het Mondriaan Editieproject streeft naar online publicatie van de complete correspondentie en alle artikelen van Piet Mondriaan, in hun oorspronkelijke versie en in Engelse vertaling. Alle teksten worden volledig geannoteerd en geïllustreerd. Ook het gehele oeuvre van de kunstenaar wordt digitaal toegankelijk gemaakt, alsmede gerelateerd archiefmateriaal. Het RKD werkt in dit project samen met partners in binnen- en buitenland, waaronder het Gemeentemuseum Den Haag. Het omvangrijke project is gestart in oktober 2015 en zal naar verwachting twaalf jaar duren. Het Gieskes-Strijbis Fonds steunt het eerste traject hiervan, dat loopt tot en met 2021, waarin alle brieven en geschriften uit de periode tot en met 1926 worden uitgegeven.

Mondriaan Editieproject
Projecteigenaar
Anita Hopmans
Organisatie
Nederlands Instituut voor de Kunstgeschiedenis (RKD) en Huygens Instituut voor de Nederlandse Geschiedenis (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen)
Looptijd
2015
-
2018
Totale donatie
375.000