Kathedrale Kerkfabriek Sint Baafs

Onderzoek ten behoeve van de restauratie het lam gods

Bezoek project website

De conservering en restauratie van het beroemde altaarstuk ‘De aanbidding van het Lam Gods’ uit de Sint-Baafkathedraal in Gent, die najaar 2012 ter hand werd genomen, leverde meteen al een schat aan informatie op. Een team van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) ontdekte dat oudere vernislagen overschilderingen bedekten die bij het vooronderzoek in 2010 en 2011 niet aan het licht waren gekomen. Dit was aanleiding voor de opdrachtgever, de Kathedrale Kerkfabriek Sint Baafs, voor aanpassingen in aanpak en methodiek.

Het aanvullende natuurwetenschappelijke onderzoek heeft onschatbare informatie verstrekt over de oorspronkelijke laagopbouw en niet-originele overschilderingen. Daardoor kan de restauratie van het monumentale werk van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck met veel meer precisie en veiligheid uitgevoerd worden. Het ultieme doel voor het team restauratoren en onderzoekers is het optimalisering van de methodes om overschilderingen te verwijderen, zonder risico’s voor de originele verflagen.

De eerste fase van de conservatie en restauratie van het Lam Gods altaarstuk van de gebroeders van Eyck (1432) werd afgerond in september 2016 door het team van het KIK-IRPA. De gerestaureerde buitenluiken, gestabiliseerd en ontdaan van latere overschilderingen, werden teruggeplaatst in de Sint-Baafskathedraal en officieel ingehuld op 12 oktober in aanwezigheid van de Vlaamse ministers Elke Sleurs, Sven Gatz en Ben Weyts.

Onderzoek ten behoeve van de restauratie het lam gods
Projecteigenaar
Hélène Dubois
Organisatie
Kathedrale Kerkfabriek Sint Baafs
Looptijd
2014
-
2017
Totale donatie
240.000