Stichting LF2028

Arcadia

Bezoek project website

Stichting LF2028 komt voort uit LF2018 (de culturele hoofdstad Leeuwarden-Friesland in 2018) en organiseert in 2022, 2025 en 2028 de triënnale Arcadia. Arcadia is een 100 dagen durend cultureel programma, waarmee de organisatie aandacht vraagt voor de toekomst van Friese mienskip (gemeenschap), landschap en erfgoed.

De stichting LF2028 heeft zich ten doel gesteld om voort te bouwen op ervaringen en de drijfveer van de culturele hoofdstad: het profileren van Friesland als Europese regio en deze door middel van kunst en cultuur structureel beter, mooier en duurzamer maken. Dit doet men door het organiseren van drie triënnales op basis van de Mienskipsmethode. Deze werkwijze streeft naar een grote mate van betrokkenheid van inwoners bij de vraagstukken van deze tijd.

Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt drie onderdelen van Arcadia. Voor de editie van 2022 betreft dit het programmaonderdeel BOSK. Dit is een autonoom kunstwerk dat een permanent karakter heeft in de vorm van een wandelend bos van 1000 bomen die later (samen met 999.000 andere bomen) worden geplant in de regio. Het tweede onderdeel ziet op de ‘Mienskipsmethode’. De kennis die de organisatie opdoet wordt duurzaam vastgelegd in een praktisch handboek en is van belang voor de sector en andere rurale (Europese) gebieden en culturele hoofdsteden. Tevens ondersteunt het Fonds onderzoek naar de editie van 2025. Specifiek dragen we bij aan de presentaties en residenties van een viertal kunstenaars die gezamenlijk bijdragen aan (onderzoek naar) een inhoudelijk sterk programma voor de editie van Arcadia in 2025.

Arcadia
Projecteigenaar
Immie Jonkman
Organisatie
Stichting LF2028
Looptijd
2022
-
2023
Totale donatie
300.000