World Opera Lab

The Ring of Our World

Bezoek project website

De nieuwe opera The Ring of Our World is een wereldwijde bewerking van Wagners Ring des Nibelungen. Dit project vormt het sluitstuk van het eerder door het fonds ondersteunde project ‘Superdiversiteit in opera’ van World Opera Lab. De vier delen van Wagner’s meesterwerk dienen als basis voor een nieuw intercultureel kunstwerk, uitgevoerd door kunstenaars afkomstig van vier continenten. Deze nieuwe Ring belicht oude banden tussen culturen en reflecteert tegelijkertijd op de complexe mondiale problemen van de 21ste eeuw.  

De mythologie van de Ring wordt verbonden met de mythologieën van de oudste beschavingen ter wereld: die van het Eufraat-gebied, Nigeria en Indonesië. Deze eeuwenoude verhalen vertonen sterke overeenkomsten; ze vertellen over macht en het misbruik van natuurlijke grondstoffen. Elke locatie vertegenwoordigt een oude beschaving, maar is tegelijkertijd een symbool van een wereldwijd ecologisch probleem met verstrekkende gevolgen. Deze nieuwe Ring vormt de eerste opera waarin de klimaatcrisis vanuit een mondiaal perspectief wordt benaderd, waarbij musici, activisten, beleidsmakers, wetenschappers en kunstenaars van over de hele wereld samenwerken.

Dit project draagt bij aan bewustwording rond natuur- en klimaatproblematiek en geeft een wereldwijde impuls aan de operasector. De bijdrage van het Gieskes-Strijbis Fonds stelt World Opera Lab onder leiding van Miranda Lakerveld in staat om dit nieuwe interculturele kunstwerk te ontwikkelen en te presenteren.

The Ring of Our World
Projecteigenaar
Miranda Lakerveld
Organisatie
World Opera Lab
Looptijd
2023
-
2024
Totale donatie
100.000