World Opera Lab

Ring of our world

Bezoek project website

De nieuwe opera The Ring of Our World is een mondiale bewerking van Wagners Ring des Nibelungen. Dit project is het sluitstuk van het eerder door het fonds ondersteunde project ‘Superdiversiteit in opera’ van World Opera Lab. De vier delen van Wagner’s meesterwerk zijn het uitgangspunt voor een nieuw intercultureel kunstwerk, uitgevoerd door kunstenaars afkomstig uit vier continenten. Deze nieuwe Ring laat oude verbindingen tussen culturen zien en reflecteert tegelijkertijd op de complexe mondiale problemen van de 21ste eeuw.

De mythologie van de Ring wordt verbonden aan de mythologieën van de oudste beschavingen van de wereld: die van het Eufraat-gebied, Nigeria en Indonesië. Deze oeroude verhalen hebben grote overeenkomsten met elkaar; ze verhalen over macht en het misbruik van natuurlijke grondstoffen. Elke locatie vertegenwoordigt een oude beschaving, maar is ook een brandhaard in een mondiaal ecologisch probleem met verstrekkende consequenties. Deze nieuwe Ring is de eerste opera waarin de klimaatcrisis vanuit mondiaal perspectief bekeken wordt, waarin musici, activisten, beleidsmakers, wetenschappers en kunstenaars van over de hele wereld samenwerken.

Dit project draagt bij aan bewustwording rond natuur- en klimaatproblematiek en geeft een wereldwijde impuls aan de operasector. De bijdrage van het Gieskes-Strijbis Fonds stelt World Opera Lab onder leiding van Miranda Lakerveld in staat om dit nieuwe interculturele kunstwerk te ontwikkelen en te vertonen.

Ring of our world
Projecteigenaar
Miranda Lakerveld
Organisatie
World Opera Lab
Looptijd
2023
-
2024
Totale donatie
100.000