Nederlands Theaterfestival

NTF PRO

Bezoek project website

Het Nederlands Theaterfestival (NTF) is een grootschalig toneelfestival. Naast een breed theateraanbod, biedt het festival in elf dagen tijd een uitgebreid programma tot verdieping en participatie voor eenieder die (potentieel) geïnteresseerd is in theater. Onderdeel van het NTF is het platform NTF PRO. Met een tweedaags programma tijdens het NTF is dit het grootste en één van de belangrijkste plekken van samenkomst voor professionals in de Nederlandse theatersector.

De afgelopen twee coronajaren hebben ervoor gezorgd dat het draagvlak onder professionals voor NTF PRO toeneemt vanuit een sterk gevoelde noodzaak. Het veld is groot, maar kwetsbaar; ZZP’ers dreigen de sector te verlaten, nieuwe makers missen aansluiting op bestaande netwerken, gevestigde makers zien hun nalatenschap verdampen. Concrete contactmomenten om dwarsverbanden te leggen en verdieping te bewerkstelligen zijn schaars.

Voor de komende drie edities gaat NTF PRO zich per editie inzetten op bewust aangestuurde groei van programma en bereik. Dat geeft de kans om partnerschappen te consolideren, een beursonderdeel toe te voegen, formats tussentijds te evalueren en voort te bouwen op behaalde successen. Door het ondersteunen van NTF PRO draagt het Gieskes-Strijbis Fonds bij aan de versterking van overdracht van (ambachtelijke) kennis en het versterken van de sector.

Fotograaf profielfoto: © Bart Grietens

NTF PRO
Projecteigenaar
Tobias Kokkelmans
Organisatie
Nederlands Theaterfestival
Looptijd
2022
-
2024
Totale donatie
240.000