Soil Heroes Foundation

Nutriëntenproject

Bezoek project website

Sinds de jaren 1960 hebben studies een mogelijke correlatie aangetoond tussen regeneratieve landbouwpraktijken, hun impact op de gezondheid van de bodem en de correlerende verhoogde voedingsdichtheid van het voedsel dat op die bodems wordt geproduceerd. Deze studies zijn echter zeldzaam en moeilijk te vergelijken. Als een dergelijke correlatie kan worden aangetoond, heeft dit enorm potentieel om de vraag van consumenten en voedingsbedrijven naar regeneratief geproduceerd voedsel te vergroten en de wijdverspreide toepassing van regeneratieve landbouw te versnellen. Dit zou een fundamentele impact hebben op ons milieu, klimaat en gezondheid.

Daarom is de Soil Heroes Foundation gestart met een nieuwe wetenschappelijke boerderijstudie om te onderzoeken of de correlatie tussen regeneratieve landbouw en de voedingsdichtheid van voedsel kan worden aangetoond. Gedurende 4 jaar zal de Foundation een vergelijkende studie uitvoeren van conventioneel bewerkte bodems, plantensappen en eindgewassen, en deze vergelijken met de bodems, plantensappen en gewassen van regeneratief bewerkte bodems.

Nutriëntenproject
Projecteigenaar
Annabelle Williams
Organisatie
Soil Heroes Foundation
Looptijd
2023
-
2027
Totale donatie
250.000

GERELATEERDE PROJECTEN