Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Stichting Natuur & Milieu

Vergeten water op de kaart

Bezoek project website

Vier op de vijf wateren in Nederland hebben een matige tot slechte waterkwaliteit. De aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater neemt toe, maar de omvang van de uitdaging waar Nederland voor staat op het gebied van waterkwaliteit wordt onderschat en is vergelijkbaar met de huidige stikstofcrisis. Door ons intensieve landgebruik en populatiedichtheid wordt waterkwaliteit in Nederland namelijk door een veelvoud aan factoren bedreigd: bijv. meststoffen, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten.

In de discussie rondom de landbouwtransitie wordt waterkwaliteit vaak onvoldoende meegenomen. Waterkwaliteit is echter essentieel voor de gezondheid van mens én ecosystemen. Het ‘Vergeten water op de kaart’ project heeft als doel om op een innovatieve manier bij te dragen aan het verder op de kaart zetten van het belang van gezonde wateren. Het focust op de belangrijke volgende stappen: (1) het gezamenlijk aandragen van oplossingen om bij te dragen aan het aanpakken van de waterkwaliteitscrisis, (2) het bepleiten van effectieve beleidsmaatregelen die de waterkwaliteit sterk bevorderen en (3) het creëren van draagvlak voor ingrijpende (bron)maatregelen.

Doordat de waterkwaliteit weer op de kaart wordt gezet, hoopt het GSF - door de proactieve benadering van de partners - dat er geen impasses gaan ontstaan zoals momenteel in de landbouw. Doordat er nu veel aandacht is voor de stikstofcrisis is er momentum voor het agenderen van de waterkwaliteit.

Vergeten water op de kaart
Projecteigenaar
Lisette de Senerpont Domis
Organisatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Stichting Natuur & Milieu
Looptijd
2023
-
2027
Totale donatie
750.125

GERELATEERDE PROJECTEN