Artis

ARTIS-Groote Museum

Bezoek project website

In De Werkplaats van het Groote Museum in Artis wordt er een plek gecreëerd waar jong en oud een nieuw perspectief gaan krijgen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit.

Artis wil met het openen van het Groote Museum de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit op een interactieve manier benaderen, met het geven van inzicht, overzicht en een nieuw perspectief op onszelf en de natuur. Dat nieuwe perspectief moet uiteindelijk leiden tot gedragsverandering.

Het Groote Museum bestaat uit twee delen:

  • De tentoonstellingsruimte, de Expeditie, draait eerst het denken over natuur en onszelf om. Het geeft inzicht in het grotere plaatje en de samenhang tussen natuur en cultuur, zodat men beseft dat ze een belangrijke spil in een complex en bijzonder ecosysteem zijn.
  • Een bezoek aan de Werkplaats bouwt voort op die blikverandering. Deelname aan een van de vele programma’s levert een tastbaar en concreet handelingsperspectief op, zodat men weet wat ze kan doen en welke impact hun gedragsverandering heeft.

Met een bijdrage aan De Werkplaats denkt het GSF een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het dichten van het ‘groene gat’ dat bestaat tussen kennis over milieuvraagstukken en feitelijke duurzame gedragsverandering bij burgers. Met de Werkplaats wil het Groote Museum deze gedragsverandering stimuleren.

ARTIS-Groote Museum
Projecteigenaar
Rembrandt Sutorius
Organisatie
Artis
Looptijd
2021
-
2024
Totale donatie
350.000

GERELATEERDE PROJECTEN