Questionmark

Biologisch: supermarkten aan zet

Bezoek project website

Stikstof en pesticiden afkomstig uit gangbare landbouw vormen een bedreiging voor de Nederlandse natuur. De Nederlandse overheid heeft dan ook het doel gesteld om het areaal biologische landbouw te vergroten van 4% nu, naar 15% in 2030. Daarbij richt de overheid zich met name op twee groepen: boeren en consumenten. Supermarkten, die een machtige schakel vormen tussen die twee groepen, worden nog nauwelijks herkend als cruciale hefboom om het areaal biologische landbouw te vergroten. Het Gieskes-Strijbis Fonds steunt een project van Questionmark om politiek, publiek en supermarkten te doordringen van de grote verantwoordelijkheid die supermarkten hebben in het verduurzamen van de landbouw. Supermarkten worden uitgedaagd om biologisch als een commerciële kans te zien, te leren van elkaar en van voorbeelden uit andere Europese landen. Naast concreet advies voor supermarkten, levert het project aan politiek en maatschappelijk middenveld input voor onderhandelingen bij een herkansing van het landbouwakkoord.

Biologisch: supermarkten aan zet
Projecteigenaar
Gustaaf Haan
Organisatie
Questionmark
Looptijd
2023
-
2024
Totale donatie
136.545

GERELATEERDE PROJECTEN