Stichting de Noordzee

DEMASK

Bezoek project website

Door de toenemende druk van menselijke activiteiten op de Noordzee in het aankomende decennium is onderwatergeluid een sterk toenemende drukfactor op de Noordzeenatuur. Het effect van onderwatergeluid op de ecologie van de Noordzee is echter een relatief onbekend onderwerp. Het is noodzakelijk om de effecten goed te begrijpen en om in een internationale context mitigerende maatregelen te nemen met de juiste stakeholders.

Daarom is Stichting De Noordzee onderdeel van het consortium DEMASK: Defining and Evaluating MAnagement Scenarios to Keep the North Sea soundscape healthy. Dit consortium heeft als doel: een verantwoord beheer van het onderwatergeluidslandschap in de Noordzee. In de komende drie jaar worden beleidsscenario’s voor goed en verantwoord geluidslandschap beheer ontwikkeld, met en voor relevante stakeholders. Deze scenario’s worden geëvalueerd en gekwantificeerd op het niveau van effecten op mariene biodiversiteit. Dan zal een geschikte strategie en maatregelen geselecteerd worden om vervuiling door onderwatergeluid te managen en te verminderen.

DEMASK
Projecteigenaar
Merel den Held
Organisatie
Stichting de Noordzee
Looptijd
2024
-
2026
Totale donatie
240.586

GERELATEERDE PROJECTEN