Stichting de Noordzee

DEMASK

Bezoek project website

Met de toenemende druk van menselijke activiteiten op de Noordzee in het komende decennium wordt onderwatergeluid een steeds belangrijkere factor die de natuur van de Noordzee beïnvloedt. Het effect van onderwatergeluid op de ecologie van de Noordzee blijft echter een relatief onbekend onderwerp. Het is van essentieel belang om deze effecten goed te begrijpen en om in een internationale context passende mitigatiemaatregelen te nemen in samenwerking met relevante stakeholders.

Daarom neemt Stichting De Noordzee deel aan het consortium DEMASK: Defining and Evaluating Management Scenarios to Keep the North Sea soundscape healthy. Dit consortium streeft naar verantwoord beheer van het onderwatergeluidslandschap in de Noordzee. In de komende drie jaar zullen beleidsscenario’s worden ontwikkeld voor een goed en verantwoord beheer van het geluidslandschap, in samenwerking met en voor relevante stakeholders.

Deze scenario’s zullen worden geëvalueerd en gekwantificeerd op het gebied van hun effecten op mariene biodiversiteit. Vervolgens zal een geschikte strategie worden gekozen en zullen maatregelen worden genomen om vervuiling door onderwatergeluid te beheren en te verminderen.

DEMASK
Projecteigenaar
Merel den Held
Organisatie
Stichting de Noordzee
Looptijd
2024
-
2026
Totale donatie
240.586

GERELATEERDE PROJECTEN