ZONMW

Gezondheidsrisico's van microplastics

Bezoek project website

Als onderdeel van de ZonMw en NWO bijdrage aan de topsectoren voor 2018-2019, een cross-over tussen de topsectoren Life Sciences & Health en Water, komt er €1 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van microplastics in water. Het onderzoek zal bestaan uit kortlopende doorbraakprojecten – met een looptijd van maximaal een jaar – om inzicht te verkrijgen in wat mogelijke effecten op cel -en orgaanniveau zijn wanneer mensen in toenemende mate worden blootgesteld aan micro- en nanoplastics via eten en drinken. Het doel van deze kortlopende projecten is om preliminaire resultaten te generen, waarop nader onderzoek gebaseerd kan worden. Daarnaast is het de bedoeling om een groter aantal wetenschappers te interesseren voor dit onderzoeksveld.

Met een bijdrage van €220.000 neemt het Gieskes-Strijbis Fonds de private cofinanciering voor haar rekening. Zo kan met elke €22.000 die het Fonds besteedt, een project van €122.000 worden gerealiseerd.

Gezondheidsrisico's van microplastics
Projecteigenaar
Frank Pierik
Organisatie
ZONMW
Looptijd
2019
-
2019
Totale donatie
220.000

GERELATEERDE PROJECTEN