NIOO-KNAW

Onderzoek naar de bloei van giftige algen in Nederland

Bezoek project website

Sinds 2012 komen schadelijke algenbloeien voor in Zeeland, veroorzaakt door de dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii. Deze alg produceert zeer giftige neurotoxines, die kunnen ophopen in schelpdieren waardoor deze gevaarlijk worden voor consumenten. Dit is zorgwekkend gezien de kreek waarin Alexandrium ostenfeldii voorkomt uitmondt in de Oosterschelde, waar zich veel schelpdierpercelen bevinden. Het NIOO-KNAW onderzoekt welke factoren leiden tot Alexandrium ostenfeldii bloeien, de giftigheid hiervan en hoe dit wordt beïnvloed door klimaatverandering.

De afgelopen twee jaar is er in samenwerking met waterschap Scheldestromen data verzameld over de giftige Alexandrium ostenfeldii bloei in Zeeland. De resultaten laten zien dat stabiel weer met hogere zoutgehaltes bijdragen aan een sterkere algenbloei. In de toekomst wordt stabieler weer verwacht door klimaatverandering, met dus een mogelijke toename van het risico op giftige algenbloeien. Deze resultaten zijn in oktober 2016 gepresenteerd op het 17de congres van de International Society for the Study of Harmful Algae (ISSHA) in Brazilie. Ook zijn de resultaten begin 2017 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Harmful Algae. In een eerdere wetenschappelijke publicatie (Journal of Plankton Research, 2016) hebben de onderzoekers laten zien hoe het zoutgehalte van het water de groei en giftigheid van Alexandrium ostenfeldiibeïnvloedt.

Het NIOO-KNAW is op dit moment bezig met laboratorium experimenten om te begrijpen waarom Alexandrium ostenfeldii zo succesvol is. Een belangrijke eigenschap is dat de populaties genetisch erg divers zijn. NIOO-KNAW wil er nu achter komen of dit de alg helpt de concurrentiestrijd met andere niet-giftige algen te winnen. Daarnaast zullen ze onderzoeken of klimaatverandering de algen giftiger zal maken.

Onderzoek naar de bloei van giftige algen in Nederland
Projecteigenaar
Ellen van Donk
Organisatie
NIOO-KNAW
Looptijd
2015
-
2019
Totale donatie
215.115

GERELATEERDE PROJECTEN