Transitiecoalitie Voedsel

Plant The Future

Bezoek project website

Het programma PlantTheFutureNL richt zich op het realiseren van de gezonde eiwittransitie, die wordt beschouwd als een cruciale stap naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. De focus ligt op het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten, gezien de impact ervan op diverse vraagstukken zoals biodiversiteit, klimaatverandering, gezondheid en economie. Het doel van het programma is om tegen 2030 een verschuiving te bewerkstelligen naar een eetpatroon waarbij 60% van de eiwitten afkomstig is van plantaardige bronnen en 40% van dierlijke bronnen. Dit streven wordt ondersteund door een passende voedselomgeving en verminderde productie van dierlijke eiwitten.

Om deze doelen te bereiken, worden verschillende strategieën toegepast, gebaseerd op de theorieën van Drift en NewForesight. Dit omvat onder meer samenwerking met niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die zich inzetten voor de eiwittransitie, het ontwikkelen van een actie-agenda voor het bedrijfsleven om hun betrokkenheid bij de eiwittransitie te stimuleren, en het betrekken van de gezondheidssector bij dit proces. De complexiteit van de eiwittransitie vereist een gezamenlijke inspanning om succesvolle veranderingen te bewerkstelligen.

De urgentie voor het versnellen van de eiwittransitie is noodzakelijk om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te helpen oplossen, maar ook om problemen binnen de gezondheidssector te verkleinen. Deze onderwerpen sluiten heel goed aan bij het beleid van GSF: een gezonde mens in een gezond ecosysteem.

Plant The Future
Projecteigenaar
Natascha Koojman
Organisatie
Transitiecoalitie Voedsel
Looptijd
2023
-
2025
Totale donatie
300.000

GERELATEERDE PROJECTEN