Transitiecoalitie Voedsel

Plant The Future

Bezoek project website

Het programma PlantTheFutureNL is gericht op het bevorderen van de gezonde eiwittransitie, die wordt gezien als een essentiële stap naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. De nadruk ligt op het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten, vanwege de invloed ervan op diverse vraagstukken zoals biodiversiteit, klimaatverandering, gezondheid en economie. Het doel van het programma is om tegen 2030 een verschuiving te bewerkstelligen naar een eetpatroon waarbij 60% van de eiwitten afkomstig is van plantaardige bronnen en 40% van dierlijke bronnen. Dit doel wordt bereikt door een geschikte voedselomgeving te creëren en de productie van dierlijke eiwitten te verminderen.  

Hiervoor worden verschillende strategieën toegepast, gebaseerd op de theorieën van Drift en NewForesight. Deze omvatten onder andere samenwerking met niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die zich inzetten voor de eiwittransitie, het ontwikkelen van een actie-agenda voor het bedrijfsleven om hun betrokkenheid bij de eiwittransitie te stimuleren, en het betrekken van de gezondheidssector bij dit proces. Gezien de complexiteit van de eiwittransitie is een gezamenlijke inspanning nodig om succesvolle veranderingen tot stand te brengen.

Het is van essentieel belang om de eiwittransitie te versnellen om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken en tegelijkertijd de gezondheidsproblemen te verminderen. Deze doelstellingen sluiten nauw aan bij het beleid van Gieskes-Strijbis Fonds: een gezonde mens in een gezond ecosysteem.

Plant The Future
Projecteigenaar
Natascha Koojman
Organisatie
Transitiecoalitie Voedsel
Looptijd
2023
-
2025
Totale donatie
300.000

GERELATEERDE PROJECTEN