Stichting Wij.land

Praktijknetwerk regeneratieve landbouw

Bezoek project website

In december 2016 startte het Fonds met de ondersteuning van Stichting Wij.land (project ‘Four Returns Landschapsherstel Veenweiden’). Kern van het project is dat op landschapsschaal agrariërs gestimuleerd worden om over te stappen op natuurvriendelijkere productiemethoden. Op lange termijn moet dit leiden tot meer natuur, een mooier landschap, een gezondere bedrijfsvoering voor boeren en herstel van sociale samenhang in het gebied. Wij.land heeft de afgelopen 5 jaar laten zien dat het kan.

De druk op boeren in Nederland wordt steeds groter en de urgentie om het anders te gaan doen ook. Daarom is het zo belangrijk dat boeren, die besluiten om het roer om te gooien, worden ondersteund door het Praktijknetwerk Regeneratieve Landbouw. Na bijna vijf jaar Wij.land is duidelijk dat de wens om te veranderen er vaak wel is, maar dat het de boeren ontbreekt aan kennis (het hoe) en netwerk (een veilige plek met gelijkgestemden) en goede begeleiding en inspiratie.

Om Wij.land de volgende stap te laten nemen en de geleerde lessen in een bredere, nationale praktijk te laten brengen, ondersteunt het Gieskes-Strijbis Fonds het Praktijknetwerk Regeneratieve Landbouw (PRL).

Praktijknetwerk regeneratieve landbouw
Projecteigenaar
Daniëlle de Nie
Organisatie
Stichting Wij.land
Looptijd
2022
-
2024
Totale donatie
610.000

GERELATEERDE PROJECTEN