Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Stimuleren van CO2-opname door algen en waterplanten in zoetwatermeren

Bezoek project website

Door de verbranding van fossiele brandstoffen stijgt de concentratie CO2 in de atmosfeer als nooit tevoren. Dat heeft grote gevolgen voor ons klimaat, wat zich manifesteert in de opwarming van de aarde en het verzuren van de oceanen. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzoekt hoe veranderingen in het klimaat invloed hebben op de ecologie van zoetwatermeren. Daarnaast onderzoekt het NIOOKNAW hoe onze meren kunnen bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

CO2 wordt opgenomen door verschillende primaire producenten, zoals microscopische algen en waterplanten. Deze primaire producenten worden gegeten door dieren, of sterven af, waardoor het CO2 weer in het water terecht komt. Een deel zal echter ook naar de bodem zinken. Het is nog onduidelijk hoeveel CO2 er op deze manier op de bodem van onze meren wordt opgeslagen en of dit anders is voor algen en waterplanten. Met laboratoriumexperimenten bekijken onderzoekers hoeveel CO2 door verschillende primaire producenten in zoetwatermeren wordt opgenomen. Zij onderzoeken ook hoe deze opslag kan worden verhoogd.

In 2016 is een grootschalig experiment in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond, waarbij werd gekeken naar de invloed van een verhoogde temperatuur op de groei van ondergedoken waterplanten, de sedimentatie van organisch materiaal, de decompositie van deze waterplanten en daarmee op de koolstof opslag en de CO2 kringloop. Hieruit bleek dat een verhoogde temperatuur kan leiden tot versnelling van al deze processen, maar dat het netto effect van verhoogde temperatuur op de CO2 kringloop beperkt kan zijn doordat deze processen elkaar op kunnen heffen.

In september 2017 zal het project afgerond worden. De belangrijkste bevindingen zullen op een internationaal congres in Olomouc, Tsjechië gepresenteerd worden.

Stimuleren van CO2-opname door algen en waterplanten in zoetwatermeren
Projecteigenaar
Ellen van Donk
Organisatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Looptijd
2013
-
2017
Totale donatie
205.115

GERELATEERDE PROJECTEN