TAPP Coalitie

True pricing & food in NL & EU

Bezoek project website

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) zet zich in voor het betalen van de 'echte' prijs van voedsel, inclusief kosten voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn, te beginnen bij vlees en zuivel, vanwege de hoogste urgentie.

Het doel van dit project is het vergroten van de steun voor ‘true pricing concepten’ voor dierlijke eiwitten in enkele EU-landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en op EU-Commissieniveau).

De urgentie voor het beprijzen van externe milieukosten is niet alleen noodzakelijk om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te helpen oplossen, maar ook om de gezondheidscrisis te verkleinen. Deze onderwerpen sluiten naadloos aan bij het onlangs herziene beleid van het GSF: een gezonde mens in een gezond ecosysteem. True pricing bij dierlijke eiwitten werkt door in het hele economische systeem met positieve effecten op volksgezondheid, lagere zorgkosten, minder emissies van stikstof en broeikasgassen en minder biodiversiteitsverlies in Nederland en wereldwijd.

True pricing & food in NL & EU
Projecteigenaar
Jeroom Remmers
Organisatie
TAPP Coalitie
Looptijd
2022
-
2025
Totale donatie
300.000

GERELATEERDE PROJECTEN