Rijksuniversiteit Groningen

Waakvogels: observatorium voor ecologische verandering

Bezoek project website

Grutto’s en andere weidevogels fungeren als levende barometers van de staat van het agrarische landschap, terwijl lepelaars, bekend als ‘waakvogels’, waardevolle inzichten bieden over de omgang met de Waddenzee en andere waterrijke gebieden. Door hun reislustige levens en vermogen om diverse gebieden te verbinden, onthullen ze nauwkeurig de gevolgen van intensieve landbouw en achteruitgang van ecosystemen zoals de Waddenzee, allemaal in samenhang met klimaatverandering.

Met behulp van geavanceerde technologieën zoals satellietzenders, die de vogels vrijwel continu kunnen volgen, en aardobservaties, wordt het gedrag van trekvogels bestudeerd. Deze vogels leggen enorme afstanden af. Hierdoor verschaffen ze waardevolle informatie over de snelle en wereldwijde ecologische veranderingen in deze tijd. Met deze informatie kunnen publiek, overheden, natuurbeheerders en landbouworganisaties – zowel lokaal als internationaal – worden geïnformeerd over veranderende klimaatcondities en biotoopschade als gevolg van industrie, intensieve landbouw en ontoereikend natuurbeheer. Dit project markeert de start voor de ontwikkeling van een ‘Observatory of Global Ecological Change.’

Waakvogels: observatorium voor ecologische verandering
Projecteigenaar
Theunis Piersma
Organisatie
Rijksuniversiteit Groningen
Looptijd
2018
-
2023
Totale donatie
500.000

GERELATEERDE PROJECTEN