SHARE Foundation, Digital Freedom Fund & European Digital Rights

Advancing Digital Rights in the Balkans

Bezoek project website

Het digitale domein maakt vaak nog onvoldoende deel uit van het dagelijkse werk van mensenrechtenorganisaties. Dat speelt in Nederland, maar nog veel sterker in Zuidoost-Europa. Door een gebrek aan kennis en capaciteit kunnen zij te weinig aandacht besteden aan digitale en technologische ontwikkelingen. Dat is zorgelijk, want de regio kent veel fragiele democratieën, digitaliseert in rap tempo en vormt een geopolitiek kruispunt van Europese, Russische en Chinese invloeden.

Om ervoor te zorgen dat mensenrechtenorganisaties op de Balkan over de nodige kennis en capaciteit beschikken om hun werk goed te kunnen uitvoeren hebben het Digital Freedom Fund, European Digital Rights (EDRi) en de in Belgrado gevestigde SHARE Foundation de handen ineen geslagen. Met het vierjarige programma Advancing digital rights in the Balkans willen zij lokale mensenrechtenverdedigers opleiden zodat zij mensenrechten in het digitale domein beter leren begrijpen, monitoren en waar nodig aan te kaarten. Sleutelactiviteit van het programma is een jaarlijkse summer school, waarin professionals uit heel Zuidoost-Europa samenkomen om bijgespijkerd te worden over thema’s als gegevensbescherming, digitale veiligheid en vrijheid van meningsuiting online.

Na vier jaar hebben zo’n honderd professionals de kennis en kunde opgedaan om op een effectieve manier mensenrechtenschendingen in het digitale domein te monitoren en adresseren. Ook zijn zij ingebed in een actief Europees netwerk en weten zij de juiste samenwerkingspartners te benaderen om gezamenlijk mensenrechtenschendingen te voorkomen of aan te kaarten. Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan digitale rechten in de regio, met als uitgangspunt dat de deelgenomen organisaties zelf verder kunnen met de opgedane kennis en vaardigheden.

Advancing Digital Rights in the Balkans
Projecteigenaar
Nevena Krivokapić
Organisatie
SHARE Foundation, Digital Freedom Fund & European Digital Rights
Looptijd
2021
-
2025
Totale donatie
295.872

GERELATEERDE PROJECTEN