Raam op Rusland

Vernieuwing en verjonging Raam op Rusland

Bezoek project website

De Russische inval in Oekraïne in februari 2022 kwam voor veel experts als een verrassing. Opnieuw werd pijnlijk duidelijk hoe beperkt de diepgaande kennis is van Rusland en de voormalig Sovjetrepublieken. Niet alleen onder het Nederlandse publiek, maar ook binnen de Nederlandse overheid is deze kennis beperkt. Een goede informatievoorziening en meningsvorming over deze regio zijn, gelet op de (geo)politieke betekenis van de regio, mede van belang voor de democratische rechtsorde in Nederland en Europa in brede zin.

In deze behoefte springt Raam op Rusland: sinds 2016 een hoogwaardig journalistiek gedreven kennisplatform voor kennis, analyse en debat met betrekking tot Rusland en de voormalig Sovjetrepublieken. De drijvende krachten achter het huidige platform -  Hella Rottenberg, Hubert Smeets en Laura Starink – willen de komende jaren hun kennis en autoriteit overdragen aan een nieuwe generatie experts.

Met steun van het Gieskes-Strijbis Fonds kan RaamopRusland zich in drie jaar ontwikkelen tot een hoogwaardig kennisplatform dat, op basis van analytische kennis en onderzoek in alle betrokken landen, de belangstellende professionals en burgers nog beter kan informeren dan nu.

Vernieuwing en verjonging Raam op Rusland
Projecteigenaar
Hubert Smeets
Organisatie
Raam op Rusland
Looptijd
2023
-
2025
Totale donatie
345.000

GERELATEERDE PROJECTEN