Follow the Money

De slag om de Noordzee

Bezoek project website

Nu de duurzame energietransitie in Europa in volle gang is gezet, dreigt de Noordzee – het grootste natuurgebied van Nederland - in een enorm industrieterrein te veranderen. De energietransitie op de Noordzee voltrekt zich in sneltreinvaart, maar concurreert met andere gebruiksfuncties van de steeds drukker wordende zee, die miljoenen Europeanen dagelijks voorziet van voedsel, grondstoffen, goederen en energie.

Maar wat er precies op de Noordzee gebeurt en hoe de afweging van verschillende – vaak botsende – belangen plaatsvindt is tot nu grotendeels buiten zicht gebleven, simpelweg omdat er weinig journalistieke aandacht is voor wat zich op zee afspeelt. De aandacht die er wel is, richt zich meestal op deelbelangen, zoals de visserij, windenergie, olie- en gaswinning en scheepvaart. Internationale journalistieke samenwerking is nodig omdat meerdere landen grote claims leggen op deze relatief kleine, maar drukke zee. Die claims hebben gevolgen voor andere landen en daar is weinig zicht op, laat staan dat er sprake is van journalistieke controle.

Follow the Money start daarom een nieuw internationaal journalistiek onderzoeksproject om zicht te krijgen op de vaak conflicterende belangen en de keuzes die Noordzeelanden moeten maken in het streven naar een duurzame toekomst én de bescherming van de natuur. Met steun van het GSF kan de komende jaren een serie datagedreven onderzoeksverhalen en reportages worden gemaakt en wordt de hoognodige journalistieke controle op de Noordzee versterkt.

De slag om de Noordzee
Projecteigenaar
Tom Bolsius
Organisatie
Follow the Money
Looptijd
2022
-
2025
Totale donatie
353.720

GERELATEERDE PROJECTEN