Vereniging van Onderzoeksjournalisten

Bijzondere Leerstoel Onderzoeksjournalistiek

Bezoek project website

Onderzoeksjournalistiek levert bij uitstek een bijdrage aan het democratisch functioneren van de samenleving. Gezien het fundamentele karakter van onderzoeksjournalistiek, is het opvallend hoe weinig wetenschappelijk onderzoek hiernaar plaatsvindt. Daarom heeft de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) samen met VU Amsterdam het initiatief genomen tot het instellen van deze bijzondere leerstoel om het onderzoek op het gebied van onderzoeksjournalistiek institutioneel te verankeren. Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft besloten dit project te ondersteunen.

De VVOJ-leerstoel onderzoeksjournalistiek heeft betrekking op wetenschappelijk onderzoek naar het vergroten van de democratische relevantie van onderzoeksjournalistiek en de vertaling van de resultaten van dat onderzoek naar de journalistieke praktijk. Te denken valt daarbij aan onderzoek naar het toenemende wantrouwen, de veiligheid van journalisten, de financiering van onderzoeksjournalistiek, nieuwe onderzoeksmethodes, en ethische dilemma’s. De wisselwerking met de praktijk vormt één van de kernelementen van de leerstoel. De bijzonder hoogleraar zal naar verwachting in 2024 worden aangesteld.

Bijzondere Leerstoel Onderzoeksjournalistiek
Projecteigenaar
Rick van Dijk
Organisatie
Vereniging van Onderzoeksjournalisten
Looptijd
2023
-
2028
Totale donatie
500.000

GERELATEERDE PROJECTEN