IMC Weekendschool

Alumni IMC Basis - Programma en Studie

Bezoek project website

IMC Weekendschool bereidt jongeren voor op de belangrijkste stappen na hun schoolbestaan: vanuit hun eigen talenten en interesses keuzes maken voor hun toekomst. Het doel van IMC Weekendschool is dat jongeren van alle schoolniveaus en alle sociale achtergronden gemotiveerd hun plek in de samenleving kunnen innemen. Door lessen van bevlogen vak experts verruimen de jongeren hun blikveld, vergroten ze hun zelfvertrouwen en versterken ze hun binding met de maatschappij. De ex- Weekendschool leerlingen komen regelmatig terug voor vervolgcursussen. Bij belangrijke stappen als studie en beroepskeuze kunnen de kinderen terugvallen op hun IMC-‘familiestructuur’ om de juiste stappen te zetten.

IMC Weekendschool vindt dat alle kinderen recht hebben op een Weekendschool aanpak. Daarom zijn ze begonnen met IMC Basis: inpassing van de Weekendschool in het reguliere basisonderwijs. Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt de IMC Weekendschool bij de ontwikkeling van een alumniprogramma voor het project IMC Basis. Tegelijkertijd steunt het Gieskes-Strijbis Fonds de IMC Weekendschool bij een longitudinaal onderzoek naar de sociale ontwikkeling van deze groep in vergelijking tot een controlegroep.

Alumni IMC Basis - Programma en Studie
Projecteigenaar
Heleen Terwijn
Organisatie
IMC Weekendschool
Looptijd
2017
-
2019
Totale donatie
498.600

GERELATEERDE PROJECTEN