Lighthouse Reports

Food Systems Newsroom

Bezoek project website

Klimaatverandering, de stikstofcrisis, watervervuiling, achteruitgang van de biodiversiteit en bodemverschraling zijn onlosmakelijk verbonden met ons voedselsysteem. De transitie naar een duurzaam voedselsysteem is hoognodig, maar komt onvoldoende van de grond. Hoewel er vanuit veel hoeken draagvlak lijkt te zijn voor verandering, zijn de machtsblokken achter de status quo nog altijd groot. Het is aan de journalistiek om deze machtsstructuren - en de scheurtjes die daarbinnen ontstaan - bloot te leggen vanuit een systemische benadering: niet slechts focussen op een deelsector of -element uit de voedselketen, maar laten zien welke sociaaleconomische overtuigingen ten grondslag liggen aan ons voedselsysteem en hoe het krachtenveld sommige spelers bevoordeelt en andere stemmen ongehoord laat.

Vanuit deze insteek duikt Stichting Lighthouse Reports de komende drie jaar met een internationaal, multidisciplinair team het Europese voedselsysteem in. Door middel van internationale, cross-border onderzoeksjournalistiek wil Lighthouse Reports de systematische tekortkomingen van een voedselsysteem blootleggen en tegelijkertijd ook laten zien hoe het anders kan.

Voor het Gieskes-Strijbis Fonds is dit project een voorbeeld van kruisbestuiving tussen twee werkterreinen: Natuur & milieu en Democratie & rechtsstaat. Het ondersteunen van dit journalistieke project vergroot het publieke begrip over ons voedselsysteem en biedt aanknopingspunten voor het maatschappelijke en politiek debat over noodzakelijke beleidsveranderingen. Hier draagt het GSF graag aan bij.

Credits profielfoto: Lukas Hekman

Food Systems Newsroom
Projecteigenaar
Ludo Hekman
Organisatie
Lighthouse Reports
Looptijd
2022
-
2025
Totale donatie
271.000

GERELATEERDE PROJECTEN