UMC Stichting Radboud & DementieNet

Dementienet

Bezoek project website

DementieNet is een innovatieproject in de eerstelijnszorg voor mensen met dementie om de dementiezorg in gezamenlijkheid te verbeteren en efficiënter te maken. Dit gebeurt onder andere door een betere afstemming tussen het zorg-, medische en welzijnsdomein. Dit kan het beste in lokale netwerken georganiseerd worden, dus in de wijk of in een dorp of gemeente.

De doelen van de lokale netwerken zijn het verbeteren van de dementiezorg, het vergroten van de expertise over dementie én het verbinden van de diverse zorgprofessionals die bij de zorg betrokken zijn. Het projectteam DementieNet is de paraplu boven de lokale netwerken en faciliteert en ondersteunt acties voor kwaliteitsverbetering.  Lokale netwerken stellen zelf hun trainings- en verbeteringsprogramma samen en bepalen hun eigen koers.

Inmiddels zijn er 20 DementieNet netwerken actief. Deze netwerken worden intensief gevolgd. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt naar wetenschappelijk onderzoek door het Radboud Alzheimer Centrum. Daar wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de netwerken op o.a. kwaliteit van zorg, samenwerking en effecten daarvan op mensen met dementie en hun naasten, en procesevaluatie. Voor 2017 staat de borging van de lokale netwerken centraal en richt DementieNet zich op co-creatie voor de verdere uitbreiding van het aantal DementieNet netwerken.

Dementienet
Projecteigenaar
Marcel Olde Rikkert
Organisatie
UMC Stichting Radboud & DementieNet
Looptijd
2013
-
2021
Totale donatie
1.013.973

GERELATEERDE PROJECTEN