TU Delft / Department of Bionanoscience

NeuroTech (Novel patient-based molecular and cellular FTD models for innovative treatments)

Bezoek project website

Frontotemporale dementie (FTD) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie voor het 60e levensjaar. FTD wordt gekarakteriseerd door gedrags- en/of taalproblemen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten ligt tussen de 50-60 jaar. Doordat de dementie al op relatief jonge leeftijd tot uiting komt, heeft dit grote impact op gezinnen met bijvoorbeeld vaak nog thuiswonende kinderen. Daarnaast hebben de forse gedragsveranderingen die de ziekte met zich meebrengt grote maatschappelijk gevolgen voor de patiënten en hun omgeving. Om het verloop van neurologische aandoeningen te begrijpen en in te kunnen grijpen moet informatie op meerdere niveaus (molecular, cellulair, organisme, patiënt en maatschappij) geïntegreerd worden, vanaf de geboorte tot aan het sterfbed.

Het Neurotech team bouwt een geïntegreerd model van de veranderende hersenen. De opgedane kennis wordt vervolgens gebruikt om een vernieuwende, levensloop-specifieke aanpak van hersenziektes te ontwikkelen. Dit project richt zich specifiek op FTD, waarvoor geen adequate schaalmodellen voorhanden zijn. Er worden nieuwe biologische schaalmodellen van FTD ontwikkeld om beter begrip te krijgen van de ziekte en aanknopingspunten te vinden om de ziekte te vertragen en te stoppen.

Met de bijdrage van het GSF kunnen 4 PhD studenten meewerken aan dit onderzoek bij de TU Delft, Erasmus Medical Center en de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

NeuroTech (Novel patient-based molecular and cellular FTD models for innovative treatments)
Projecteigenaar
Dimphna Meijer
Organisatie
TU Delft / Department of Bionanoscience
Looptijd
2023
-
2027
Totale donatie
600.000

GERELATEERDE PROJECTEN