Amsterdam UMC, locatie VUmc

TAP-dementia

Bezoek project website

Tot op heden zijn Alzheimer en de andere vormen van dementie niet te genezen, echter wel te behandelen. Behandeling van dementie behelst symptomatische behandeling, zorg en ondersteuning. Een tijdige, accurate en persoonlijke diagnose vormt het toegangsbewijs voor de juiste zorg en behandeling. De diagnose wordt vaak niet, of laat gesteld, en beperkt tot syndroom-niveau (diagnose ‘dementie’). Waar gerefereerd wordt aan ‘dementie’ gaat het in feite om een verzameling hersenziektes, ieder gekenmerkt door specifieke hersenschade met unieke symptomen en uitdagingen in zorg en behandeling. Juist andere vormen van dementie dan Alzheimer worden vaak niet herkend.

TAP-dementia is een vierjarig project dat als doelstelling heeft om de diagnostiek van deze verschillende vormen van dementie (AD en non-AD) te verbeteren. TAP-dementia wordt uitgevoerd door een consortium van 10 partijen en bestaat uit vijf samenwerkende projecten die parallel van start gaan. Het consortium geeft uitvoer aan een belangrijk deel van de Nationale Dementiestrategie van VWS.

Na afloop van TAP-dementia worden non-AD oorzaken van dementie beter herkend, AD diagnostiek wordt minder invasief en gemengde pathologie wordt beter in kaart gebracht. Hierdoor kan passende zorg geleverd worden, en dit draagt bij aan betere kwaliteit van leven. De bijdrage van het GSF ziet specifiek op het toevoegen van een promovendus aan project 2 van TAP-dementia, zodat er meer aandacht is voor de diagnose die ziet op dementie met Lewy Body Lichaampjes.

TAP-dementia
Projecteigenaar
Wiesje van der Flier
Organisatie
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Looptijd
2023
-
2026
Totale donatie
300.000

GERELATEERDE PROJECTEN