Stichting Vredeseducatie

Democratische waarden ontdekken en leren

Bezoek project website

Gelijkheid voor de wet, Vrijheid en Solidariteit, dat zijn drie belangrijke waarden van de democratie, en die drie leveren een bruisende samenleving op. Op interactieve tentoonstellingen die de Stichting Vredeseducatie heeft ingericht op Fort De Bilt en in het Fort van de Democratie spelen die kernwaarden een rol. Mensen die rust zoeken, die elk conflict willen vermijden, voelen zich in een democratie niet thuis. In een democratie mag alles, bíjna alles – geweld gebruiken om je zin te krijgen mag dan natuurlijk weer níet.

Op Fort De Bilt worden de drie kernwaarden gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog. De plek spreekt hier een woordje mee. Genoemd fort deed in die periode dienst als executieplaats: 140 verzetsmensen zijn er om het leven gekomen.

In het Fort van de Democratie wordt onderzocht hoe de democratie kan worden verdedigd op basis van woorden en argumenten, en wat jongeren daaraan kunnen bijdragen. Al tienduizend scholieren en studenten, van basisschool tot ROC en HBO, hebben aan de interactieve programma’s deelgenomen en de reacties – ook die van de docenten – zijn enthousiast. Thema’s als vrijheid, verzet, vooroordelen en het zondebokverschijnsel komen voorbij, en na afloop ziet de bezoeker de keuzes die hij gaandeweg de expositie heeft gemaakt in een persoonlijk, geprint certificaat becommentarieerd. Een innovatieve manier om waarden te verhelderen, die zeer wordt gewaardeerd. De forten zullen ook de komende jaren plekken zijn waar scholieren en studenten democratie kunnen ‘oefenen’, en docenten kunnen profiteren van het expertisecentrum.

Democratische waarden ontdekken en leren
Projecteigenaar
Jan Durk Tuinier en Geu Visser
Organisatie
Stichting Vredeseducatie
Looptijd
2013
-
2015
Totale donatie
190.000

GERELATEERDE PROJECTEN