UMC Utrecht / Stichting Vrienden UMC Utrecht

Effect van Lichamelijke Activiteit op Darmkanker

Bezoek project website

Darmkanker is een van de meest voorkomende en dodelijke vormen van kanker. Lichamelijke activiteit lijkt een groot effect te hebben op de overlevingskans van patiënten met darmkanker. Lichamelijke activiteit gaat gepaard met een verlaging van het risico aan de ziekte te overlijden van 40%. Ter vergelijking: chemotherapie verlaagt het risico met 15%. Er is echter nog geen experimenteel bewijs voor een causaal verband tussen lichamelijke activiteit en kanker-gerelateerd overlijden. Een causaal verband tussen lichamelijke activiteit en de vorming van kanker (preventie) is wel al wetenschappelijk aangetoond. Deze pilotstudie beoogt een wetenschappelijke basis te leggen voor een positief effect van lichamelijke activiteit op het verminderen van uitzaaiingen (en daardoor verbeterde overleving) bij darmkanker.

In de studie worden daartoe twee onderzoeksvragen onderzocht:
I. Is er een causaal verband tussen lichamelijke activiteit en vermindering van de vorming van uitzaaiingen?
II. Is er een causaal verband tussen lichamelijke activiteit en verbetering van het behandel-effect?

Het Gieskes-Strijbis Fonds zal gedurende een jaar financiële steun leveren aan een Onderzoeker in Opleiding (OIO), die deze pilotstudie onder begeleiding van ervaren wetenschappers zal uitvoeren. Indien de hypotheses in deze studie worden bevestigd, kan vervolgonderzoek plaatsvinden naar het effect van beweging op de overleving van darmkankerpatiënten en naar het mechanisme van het verband tussen lichamelijke activiteit en de overlevingskans. Zo kan deze pilotstudie een enorm vliegwieleffect teweeg brengen.

Effect van Lichamelijke Activiteit op Darmkanker
Projecteigenaar
Onno Kranenburg
Organisatie
UMC Utrecht / Stichting Vrienden UMC Utrecht
Looptijd
2017
-
2018
Totale donatie
72.096

GERELATEERDE PROJECTEN