Number 5 Foundation

De Zolderkamer

Bezoek project website

In De Zolderkamer werken ouders, jongeren en kinderen samen voor eigen regie en gelijkwaardig herstel rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire. De Zolderkamer is een initiatief van Number 5 Foundation, dat zich al jaren inzet voor sociale innovatie door verschillende groepen en perspectieven met elkaar te verbinden. Door het creëren van een onafhankelijke denkruimte, een veilige plek, en een verrassende gemeenschap waar mensen zich individueel en samen uitgedaagd voelen om nieuwe denkrichtingen en onconventionele acties te ontwikkelen zet Number 5 Foundation zich in voor een meer inclusieve, eerlijke en duurzame samenleving.

De Zolderkamer is zo’n plek. Het verbindt gedupeerden van de toeslagenaffaire als gelijkwaardige gesprekspartners met landelijke en lokale overheden en andere spelers die relevant zijn in de aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire. Op die manier wil De Zolderkamer bijdragen aan herstel in de brede zin van het woord: het ervaren van regie bij de gedupeerden door de manier van werken en het bijdragen aan het gevoel weer een gelijkwaardig mens te zijn. Als ervaringsexperts willen zij ook een bijdrage leveren aan beleid dat niet alleen beter aansluit op de behoeften van gedupeerden, maar ook een leerproces creëert voor ambtenaren en andere betrokken professionals. De veelal gescheiden leef- en systeemwerelden van burgers en ambtenaren komen binnen dit project samen, waardoor de veelbesproken ‘menselijke overheid’ heel concreet en zichtbaar wordt.

De Zolderkamer kan hiermee een waardevolle bijdrage leveren aan het functioneren van onze democratische rechtsstaat door het faciliteren van de verbinding tussen de leef- en systeemwereld en daarmee een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid, en het bevorderen van een mensgedreven aanpak. De bijdrage van het Fonds maakt dat De Zolderkamer het komende jaar kan professionaliseren en haar rol kan pakken op weg naar gelijkwaardig herstel.

De Zolderkamer
Projecteigenaar
Lisa Sweere
Organisatie
Number 5 Foundation
Looptijd
2022
-
2023
Totale donatie
100.000

GERELATEERDE PROJECTEN