War Trauma Foundation

Handboek voor psychosociale hulpverleners in (post) conflictgebieden

Bezoek project website

De War Trauma Foundation helpt mensen die zijn getroffen door een humanitaire crisis, een gewapend conflict of de nasleep van traumatische situaties. Het tijdschrift Intervention is een van de instrumenten van de organisatie om hulpverleners te steunen met informatie en aanbevelingen.

Het eerste nummer van Intervention in 2016 ging over de nasleep van crisissituaties en conflict.  Diverse auteurs schreven over interventies en therapieën die kunnen worden toegepast wanneer mensen te maken krijgen met de mentale impact van bijvoorbeeld oorlog of een natuurramp. In het tweede nummer van 2016 introduceerde Intervention ‘current affairs’, een rubriek met aandacht voor ‘Mental Health and Psychosocial Support’ (mhpss) binnen de huidige (vluchtelingen) crises. In deze rubriek wordt speciale aandacht besteed aan het perspectief van de, vaak kwetsbare, groepen die deze crises aangaan. Het derde en laatste nummer van dit jaar stond in het teken van een speciale uitgave waarin het belang van Mental Health and Psychosocial Support in humanitair werk werd benadrukt. Deze uitgave werd gemaakt in samenwerking met twee gastredacteuren, UNICEF en Church of Sweden.

Handboek voor psychosociale hulpverleners in (post) conflictgebieden
Projecteigenaar
Relinde Reiners
Organisatie
War Trauma Foundation
Looptijd
2011
-
2017
Totale donatie
600.000

GERELATEERDE PROJECTEN