Transparency International Nederland

Integrity School

Bezoek project website

Er wordt vaak gedacht dat het meevalt met corruptie in Nederland, maar helaas komt corruptie in al zijn verschijningsvormen ook voor in ons land. Denk bijvoorbeeld aan een frauderende landsadvocaat, van corruptie verdachte wethouders, omkoping door Nederlandse bedrijven in het buitenland en onbewuste netwerkcorruptie. Dat tast het vertrouwen van burgers in onze machthebbers en de democratische rechtsstaat aan. 

Vaak ligt een gebrek aan integriteit ten grondslag aan dit soort incidenten en misstappen. Binnen bedrijven en organisaties bestaan er vaak wel regels over integriteit en transparantie, maar het creëren van bewustzijn hierover en het bewerkstelligen van een cultuuromslag vergt meer dan regels en gedragscodes. Hier wil Transparency International Nederland met de Integrity School verandering in brengen. Vanuit de gedachte ‘voorkomen is beter dan genezen’ wil TI-NL integriteitskwesties aankaarten aan de preventiekant, omdat hier nog een wereld te winnen is. Het doel van de Integrity School is om kennis en bewustzijn over integriteit in Nederland te vergroten. Dit doen zij door het geven van workshops en trainingen: aan bedrijven, ngo’s, de overheid en politiek. Een ook het hoger onderwijs wordt hierbij betrokken.

Met ondersteuning van het Fonds kan TI-NL een vliegende start maken met de eerste activiteiten van de Integrity School. Na afloop van het project moet de Integrity School zijn uitgegroeid tot een toonaangevend leer- en ontwikkelingsinstituut met een breed aanbod van workshops, opleidingen en lesprogramma’s op het gebied van transparantie en integriteit.

Integrity School
Projecteigenaar
Lousewies van der Laan
Organisatie
Transparency International Nederland
Looptijd
2022
-
2025
Totale donatie
217.550

GERELATEERDE PROJECTEN