Open State Foundation

Journalistiek Dashboard Lokaal (JODAL)

Bezoek project website

Uit onderzoek van Open State Foundation en het Stimuleringsfonds van de Journalistiek in 2019 bleek dat er bij lokale journalisten een grote behoefte bestaat aan toegankelijke open data. Maar door een gebrek aan tijd, vaardigheden en financiële middelen wordt daar op lokaal niveau – anders dan bij grote, landelijke redacties – nog nauwelijks mee gewerkt. Dat is een gemiste kans: open data vormt een schat aan informatie, mits goed toegankelijk, en kan belangrijke nieuwe inzichten opleveren voor journalisten. Juist op lokaal niveau is dit van belang: door de decentralisatie komen er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij lokale overheden te liggen, die ook controleerbaar moeten zijn.  

Dit project wil de brug slaan tussen open data en de lokale journalistiek. Open State Foundation (OSF) maakt zich al jaren hard voor open én toegankelijke overheidsdata. Veel data wordt immers wel openbaar gemaakt, maar is vaak niet of slecht doorzoekbaar en daardoor weinig bruikbaar. Met de doorontwikkeling van JODAL willen zij een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige tool aanbieden aan lokale redacties en freelance journalisten, zodat ook zij de vruchten kunnen plukken van de mogelijkheden die open data biedt. Journalisten kunnen zo hun controlerende taak beter vervullen, wat bijdraagt aan een vitale democratie.

Een bèta-versie van het platform staat al; het Gieskes-Strijbis Fonds draagt bij aan de technische doorontwikkeling, het vergroten van het gebruik en het uiteindelijk zelfstandig voortbestaan van de tool. Door dit project te ondersteunen draagt het Fonds bij aan het versterken van de lokale journalistiek op infrastructureel niveau.

Journalistiek Dashboard Lokaal (JODAL)
Projecteigenaar
Tim Vos-Goedhart
Organisatie
Open State Foundation
Looptijd
2022
-
2024
Totale donatie
227.297

GERELATEERDE PROJECTEN