Stichting de Noordzee

Koersvast 2

Bezoek project website

De Noordzee, het grootste natuurgebied van Nederland, staat onder druk door menselijke activiteiten en grootschalige plannen voor offshore energieproductie, wat vraagt om meer fysieke en ecologische ruimte. In een reeds aangetaste Noordzee is het essentieel om de trend van verdere achteruitgang om te buigen naar natuurherstel. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de natuur op de Noordzee kan floreren, en om ecologische, juridische en maatschappelijke knelpunten binnen en tussen de natuur-, energie- en voedseltransitie op de Noordzee te addresseren.

Het project ‘Koersvast naar een volwassen Noordzeebeheer’ richt zich op het verbeteren van het Noordzeebeheer en de uitvoering van het Noordzeeakkoord, waarin Stichting de Noordzee (SDN) een sleutelrol speelt. SDN streeft ernaar om met steun van het Gieskes-Strijbis Fonds de volgende doelen te bereiken: het vaststellen van kwalitatief en kwantitatief goede beschermde gebieden, de ontwikkeling van een nationaal plan voor natuurherstel, en versterkt (internationaal) Noordzeebeheer met natuurbehoud als basis voor menselijke activiteiten.‍

Koersvast 2
Projecteigenaar
Serena Rivero
Organisatie
Stichting de Noordzee
Looptijd
2024
-
2026
Totale donatie
445.000

GERELATEERDE PROJECTEN