Stichting de Noordzee

Koersvast 2

Bezoek project website

De Noordzee, Nederlands grootste natuurgebied, staat onder druk door menselijke activiteiten en grote plannen voor offshore energieproductie, wat vraagt om meer fysieke en ecologische ruimte. In een reeds aangetaste Noordzee moeten we de lijn van verdere achteruitgang ombuigen naar natuurherstel. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de natuur op de Noordzee kan floreren, maar ook om ecologische, juridische en maatschappelijke knelpunten binnen en tussen de natuur-, energie- en voedseltransitie op de Noordzee te voorkomen.

Het project "Koersvast naar een volwassen Noordzeebeheer" richt zich op het verbeteren van Noordzeebeheer en de uitvoering van het Noordzeeakkoord, waar Stichting de Noordzee (SDN) een sleutelrol speelt. SDN wil met hulp van het Gieskes-Strijbis Fonds de volgende doelen proberen te bereiken: kwalitatief en kwantitatief goede beschermde gebieden, een nationaal plan voor natuurherstel en versterkt (internationaal) Noordzeebeheer met natuur als basis voor menselijke activiteiten.

Koersvast 2
Projecteigenaar
Serena Rivero
Organisatie
Stichting de Noordzee
Looptijd
2024
-
2026
Totale donatie
445.000

GERELATEERDE PROJECTEN