Natuur & Milieu

Minder Stikstofuitstoot voor meer biodiversiteit

Bezoek project website

Stikstof en de daarmee gepaard gaande natuurschade is op dit moment een van de  grootste maatschappelijke vraagstukken én tegelijkertijd de meest krachtige knop om een transitie in de landbouw aan te jagen. Het belangrijkste obstakel voor goed stikstofbeleid is de polarisatie en de impasse die is ontstaan, en die zowel natuurherstel, de enorme woningbehoefte, verduurzamen van de industrie en landbouw als het behalen van de klimaatdoelstellingen in de weg zit.

Dit project geeft een kans om voor het eerst in decennia de stikstofproblematiek blijvend op te lossen: het Rijk heeft budget gereserveerd, heeft enkele belangrijke bouwstenen én een ambitieuze reductiedoelstelling opgenomen én N&M heeft een krachtige en invloedrijke alliantie opgebouwd met spelers uit zowel het maatschappelijk middenveld als de landbouwsector. Natuur & Milieu gaat de komende jaren, samen met maatschappelijke partners en beleidsmakers een stikstofbeleid ontwikkelen. Dat betekent actief meedenken over beleidsmaatregelen en wetgeving en ervoor pleiten dat – met feitelijke argumenten onderbouwd - de juist maatregelen getroffen worden.

Het Fonds ondersteunt Natuur & Milieu om deze doelstellingen te bereiken.

Minder Stikstofuitstoot voor meer biodiversiteit
Projecteigenaar
Karen Eilers
Organisatie
Natuur & Milieu
Looptijd
2022
-
2025
Totale donatie
350.000

GERELATEERDE PROJECTEN