Stichting voor Vluchteling-studenten (UAF)

Scholars at Risk Program

Bezoek project website

In 2015 wist de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF (in 1948 opgericht als het Universitair Asiel Fonds) vijftien wetenschappers een veilig heenkomen te bieden, wetenschappers afkomstig uit Iran, Syrië, Rwanda, de Democratische Republiek Congo en Eritrea. Een daarvan is Rezvan Moghaddam. Na een verschrikkelijke periode te hebben doorgemaakt in Iran is Rezvan door het ‘Scholars at Risk’-netwerk in veiligheid gebracht en werkt zij nu aan haar PhD aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeksveld: de rol van de nieuwe media in de Iraanse vrouwenbeweging.

Wereldwijd worden wetenschappers met de dood bedreigd omdat hun positie, hun ideeën of hun onderzoek de zittende machthebbers niet welgevallig zijn. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF probeert die wetenschappers een veilige werkplek te bieden aan een hogere onderwijsinstelling in Nederland of België, waar ze in alle vrijheid en rust hun werk kunnen voortzetten. Als de situatie ‘thuis’ verbetert, keren de meeste wetenschappers terug. Met hun kennis en de opgedane contacten kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan de opbouw van het land.

Met genoemde vijftien plaatsingen neemt de stichting 20 procent van het totale aantal plaatsingen wereldwijd voor haar rekening. Inmiddels is Scholars at Risk een programmalijn van de stichting geworden, wat continuïteit waarborgt. De laatste periode is er een duidelijke toename merkbaar van het aantal aanvragen uit Syrië – de roep om steun van bedreigde wetenschappers uit die regio is groot. Er wordt gestreefd naar een verdere uitbreiding van het netwerk, vooral onder hoge beroepsonderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten in Nederland en België, plekken waar wetenschappers in alle vrijheid veilig hun werk kunnen voortzetten.

Scholars at Risk Program
Projecteigenaar
Ella de Lange
Organisatie
Stichting voor Vluchteling-studenten (UAF)
Looptijd
2014
-
2016
Totale donatie
300.000

GERELATEERDE PROJECTEN