Stichting Samenwerking Passieve Openbaarmaking Overheidsinformatie Nederland

SPOON

Bezoek project website

Hoewel overheidsinformatie in Nederland in principe openbaar is, betekent dat niet dat de informatie makkelijk te verkrijgen is. De meest onthullende documenten, zoals e-mails en vergadernotulen, worden veelal niet actief openbaar gemaakt. Door een Woo-verzoek (Wet Openbaarheid Overheidsinformatie; hiervoor ‘wob-verzoek’) in te dienen kan een burger de overheid vragen om bepaalde informatie wél openbaar te maken. Een Woo-verzoek is zo een krachtig middel voor journalisten, verontruste burgers, wetenschappers, ngo’s, advocaten en activisten om de overheid te controleren.

Toch wordt er in Nederland, vergeleken met andere Europese landen, relatief weinig ‘gewobt’. Journalisten ervaren hoge drempels als het gaat om het tijdig verkrijgen van de juiste overheidsinformatie via Woo-verzoeken: het duurt lang, vaak is onduidelijk hoe en bij wie het verzoek moet worden ingediend, de overheid beroept zich vaak op allerlei weigeringsgronden en de juiste kennis en ervaring voor het succesvol en effectief indienen van een Woo-verzoek ligt op dit moment bij een (te) kleine groep specialisten.

Stichting SPOON wil hier verandering in brengen door de kennis- en expertise die er in Nederland bestaat op het gebied van succesvol woo-en te bundelen en het voor gebruikers mogelijk maken om op een laagdrempelige manier online Woo-verzoeken in te dienen. De bijdrage van het Gieskes-Strijbis Fonds wordt ingezet voor het opbouwen van dit nieuwe, onafhankelijke kenniscentrum rondom openbaarheid van overheidsinformatie.

SPOON
Projecteigenaar
Liset Hamming
Organisatie
Stichting Samenwerking Passieve Openbaarmaking Overheidsinformatie Nederland
Looptijd
2022
-
2025
Totale donatie
144.536

GERELATEERDE PROJECTEN