T.M.C. Asser Instituut

The Global City: Challenges, Trust and the Role of Law

Bezoek project website

Drie wereldwijde trends – globalisering, urbanisatie en decentralisatie – dragen bij aan de internationalisering van de stad. Het internationale recht lijkt in toenemende mate een rol te spelen bij de vormgeving van beleid. Steden creëren ook transnationale netwerken voor de aanpak van mondiale problemen zoals klimaatverandering, veiligheid, migratie, diversiteit en discriminatie.

Dit project onderzoekt de rol van het recht en de rechtsontwikkeling die gepaard gaat met de internationalisering van de stad. Het bestaat uit vier samenhangende deelprojecten, die elk leiden tot een promotie. Twee promovendi richten zich daarbij op Amsterdam in de 17e eeuw. Zij onderzoeken de bijdragen van de Portugees-Joodse Gemeente aan de ontwikkeling van (juridische) ideeën over de rechten van minderheden, diversiteit en burgerschap (Julia van der Krieke) en over handelsrelaties met niet-Europese landen en de slavenhandel in het bijzonder (Yehonatan Elazar-DeMota). De andere twee promovendi onderzoeken de hedendaagse context. Hun onderzoek richt zich op het internationale recht (met name mensenrechten) in de stad, met een bijzondere focus op de ontwikkeling van mensenrechtennormen in de context van stedelijke migratie (Lisa Roodenberg), en op de internationalisering van de stad via het mensenrechtendiscours en in het bijzonder het recht op huisvesting (Miha Marcenko).

In de loop van 2017 zijn de deelonderzoeken afgebakend en is een begin gemaakt met het schrijven van de dissertaties. De promovendi zijn actief op social media en in het ontwikkelen van netwerken. Het project heeft sinds begin 2018 een website. In 2018-2019 zal per deelonderzoek een seminar worden georganiseerd.

The Global City: Challenges, Trust and the Role of Law
Projecteigenaar
Janne Nijman
Organisatie
T.M.C. Asser Instituut
Looptijd
2016
-
2020
Totale donatie
1.130.000

GERELATEERDE PROJECTEN