Naturalis

DNA-Waterscan

Bezoek project website

Er zijn vele redenen om bij te houden welke soorten planten en dieren voorkomen in het oppervlaktewater. De aan- of juist afwezigheid van sommige soorten zegt iets over de kwaliteit van het water. Met het project DNA Waterscan wil Naturalis een genetische methode ontwikkelen voor de detectie en monitoring van aquatische indicatorsoorten, relevant voor de ecologische waterkwaliteit, volksgezondheid (muggen) of schade (exoten).  In 2016 heeft Naturalis belangrijke stappen gezet in de optimalisatie van methoden voor het genetisch identificeren van aquatische soorten, als ook van de ecologische interpretatie van aangetroffen soorten. Dit betreft pure R&D waarbij de onderzoekers regelmatig voor nieuwe uitdagingen worden gesteld. Eind 2016 was de DNA bibliotheek gevuld met 3.200 DNA profielen. De DNA bibliotheek is daarmee een van de meest complete bibliotheken binnen Europa.

In 2016 heeft Naturalis het project een bredere inbedding gegeven door samen met het centrum voor milieuwetenschappen (Universiteit Leiden) een centrum voor genetische biomonitoring op te richten, met een focus op genetisch onderzoek, onderwijs, dienstverlening en ondernemerschap. Een andere verbreding betreft de oprichting van een Europees netwerk, met als doel om in 2027 de verplichte monitoring van waterkwaliteit voor de Europese Kaderrichtlijn Water om te vormen naar genetische monitoring.

In 2017 gaat Naturalis verder met de uitvoer van onderzoek binnen het project en binnen de gevormde netwerken. In 2017 wordt meer focus gelegd op de verkenning van dienstverlening en ondernemerschap en op outreach en marketing om de nieuwe methodiek te promoten en breed geaccepteerd te krijgen.

DNA-Waterscan
Projecteigenaar
Maaike Romijn
Organisatie
Naturalis
Looptijd
2014
-
2019
Totale donatie
1.200.000

GERELATEERDE PROJECTEN