Gieskes-Strijbis Fonds

jaarbericht

Met veel genoegen kijken we terug op 2023, waarin het Gieskes-Strijbis Fonds diverse nieuwe initiatieven heeft ondersteund. Ons nieuwe project met Next Nature toont aan dat technologie en natuur elkaar kunnen versterken. We hebben de ontwikkeling van regeneratieve en duurzame landbouw gestimuleerd met partners zoals Soil Heroes en Questionmark. Daarnaast hebben we een initiatief mogelijk gemaakt om de hoeveelheid onderwatergeluid in de Noordzee te reduceren. Naast deze initiatieven was er natuurlijk ook weer de uitreiking van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs. Onze dank gaat uit naar de Podiumprijs Adviescommissie voor hun voortreffelijk werk; zowel de winnaars Steef de Jong en Well Made Productions als de genomineerden waren van een bijzonder hoog niveau.

Bestuursverslag

Terwijl we onze aandacht richten op de impact van nieuwe initiatieven, blijven we ook trots op de voortgang van onze lopende projecten. In 2023 hebben we opmerkelijke successen gezien in deze projecten. RAAAF ontving bijvoorbeeld de prestigieuze Global Award for Sustainable Architecture van UNESCO, en kunstenaar en filmmaker Renzo Martens zal samen met het Congolese kunstenaarscollectief CATPC en curator Hicham Khalidi de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië verzorgen. Bovendien nam de hoeveelheid beschermde gebieden op de Noordzee toe met een oppervlakte ter grootte van de provincie Drenthe. Veel van onze projecten werken achter de schermen aan belangrijke doelen. Zo biedt de commissie Meijers, door onafhankelijk commentaar op Europese wetgeving te geven, een waardevolle bewaking van onze rechtsstaat. Evenzo organiseert de Number 5 Foundation een neutrale ruimte waar mensen vrijelijk kunnen reflecteren, dwars door conventies heen kunnen denken en samenwerken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Lees meer

A year like no others

Na een jaar in een crisis te hebben gezeten, hadden we toch een beetje de hoop dat 2021 het jaar van herstel zou zijn. Terug naar ons bekende bestaan, onze vrijheid terug, ongepland en ongetest last-minute kunnen besluiten naar het theater te gaan. Zonder reservering een restaurant binnen lopen, om aan een tafeltje zonder spatscherm plaats te nemen. Bij familie op bezoek, zonder vooraf te tellen hoeveel mensen aanwezig zijn.

Maar helaas. 2021 bleek grotendeels een herhaling te worden van het jaar ervoor. Groundhog day. Eat, work, sleep, repeat.  Een eeuwigdurend rondje om de kerk. We waren wat meer gewend en wat minder bang. Maar na de zomer daalde het besef  in dat we moesten gaan leren leven met een blijvend virus. Eentje dat zich in het beste geval gaat gedragen als een  gevaarlijke griep.  Tegelijkertijd heeft deze periode ons ook goede dingen gebracht. We zijn zo’n beetje van de drie kussen af (hoewel die  steeds vaker wordt vervangen door een hug). Het hybride werken lijkt een blijvertje te worden (waarom zijn er dan toch weer  files?). Maar de belangrijkste les is misschien wel dat we de grootste uitdaging van onze tijd niet alleen moeten aanpakken,  maar dat we dat ook kúnnen. De pandemie heeft laten zien dat we als mensheid in staat zijn om in korte tijd grote  veranderingen teweeg te brengen. We kunnen radicaal anders werken, grote investeringen doen, ons aanpassen aan iets  wat onzichtbaar lijkt. Iets wat wij eerder niet voor mogelijk hadden gehouden en een hoopvol signaal is voor de toekomst. 

Klimaatverandering dwingt ons allemaal om een radicale omslag te maken in onze verhouding met de aarde en alles wat daar op leeft. Dat vraagt om een groot aanpassingsvermogen van ons als individu, als groep en als wereldbevolking. Het project ‘Change-ability for a world in flux’ is een filosofisch en artistiek onderzoek naar dit vermogen van de broers Ronald en Erik Rietveld, die samenwerken in het collectief RAAAF Public. Het filosofische onderzoek van Erik wordt vijf jaar gefinancierd door NWO met een Vici-beurs, terwijl het artistieke onderzoek van Ronald in diezelfde periode wordt ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds.

Ondernemers met de ambitie om de transitie in het landbouw- en voedselsysteem te versnellen kunnen terecht bij het Talent First programma van Fresh Ventures. Binnen dit programma worden in drie jaar honderd talentvolle mensen begeleid in de ontwikkeling van start-ups die een bijdrage leveren aan regeneratieve voedselsystemen. Het Fonds steunt dit programma met een lening, die alleen bij succes van de startups hoeft te worden terugbetaald.

Sinds twee jaar richt het Fonds zich ook op het beschermen van mensenrechten binnen het digitale domein. Dat is niet alleen een uitdaging binnen Nederland, maar ook aan de grenzen van Europa, zoals op de Balkan. Ook in deze landen is het voor de overheid moeilijk om weerstand te bieden tegen de schijnbare voordelen van technologische ontwikkelingen als automatische gezichtsherkenning en de inzet van kunstmatige intelligentie bij het bestrijden van fraude of andere criminaliteit. Door het ondersteunen van SHARE Foundation met de organisatie van een jaarlijkse digital rights summer school in Belgrado voor mensenrechtenverdedigers uit de regio hoopt het Fonds een bijdrage te leveren aan het beschermen van mensen- en burgerrechten op Europees niveau.

De toepassing van kunstmatige intelligentie kan ook vooruitgang brengen, bijvoorbeeld bij medische diagnose. Met het programma ‘Uitlegbare AI’ onderzoekt het LUMC hoe kunstmatige intelligentie kan worden ingezet bij diagnose. Hierbij krijgen artsen niet een blackbox uitkomst, maar inzicht in hoe het systeem tot een bepaalde uitkomst is gekomen. Dit onderzoek steunt het Fonds de komende vier jaar met de financiering van drie promotieplaatsen.

activiteiten overzicht 2023

Van de 157 ontvangen donatieverzoeken in 2023 (vergeleken met 136 in 2022), werden 17 organisaties geselecteerd om een nieuwe projectaanvraag in te dienen. Van deze uitgenodigde organisaties werden 15 nieuwe aanvragen gehonoreerd. Bovendien werden 10 projecten uitgebreid of verlengd. De totale financiële toewijzing voor projecten in 2023 bedroeg € 5.045.805, hoofdzakelijk bestaande uit meerjarige projecten. Het totale aantal toegekende en verlengde projecten bedroeg aan het einde van 2023: 200

Cijfers en informatie per werkterrein

Natuur & milieu

Beleidsplan
Totaal toegekende projectfinanciering aan nieuwe projecten in 2023
1.597.044
Totaal betaald aan lopende projecten in 2023
1.258.910
Aantal nieuwe projecten in 2023
5

Democratie & rechtsstaat

Beleidsplan
Totaal toegekende projectfinanciering aan nieuwe projecten in 2023
1.285.725
Totaal betaald aan lopende projecten in 2023
1.133.428
Aantal nieuwe projecten in 2023
3

Medische wetenschap

Beleidsplan
Totaal toegekende projectfinanciering aan nieuwe projecten in 2023
237.500
Totaal betaald aan lopende projecten in 2023
885.000
Aantal nieuwe projecten in 2023
1

Kunst & cultuur

Beleidsplan
Totaal toegekende projectfinanciering aan nieuwe projecten in 2023
1.925.536
Totaal betaald aan lopende projecten in 2023
1.475.963
Aantal nieuwe projecten in 2023
6

Podiumprijs

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2023 werd toegekend aan het creatieve productiebureau Well Made Productions en het multitalent Steef de Jong, een veelzijdige theatermaker, regisseur, liedjesschrijver en beeldend kunstenaar. De uitreiking van de grootste podiumprijs van het land vond plaats op 11 september 2023 in Utrecht, in het bijzijn van de vijf genomineerden en tal van gasten. Jaarlijks worden twee makers bekroond die bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunsten in Nederland. De laureaten mogen het prijzengeld van € 60.000 (bedrag per winnaar) vrij besteden ter bevordering van hun artistieke ontwikkeling.

Ilay den Boer (theater- en documentairemaker), Fresku (rapper en cabaretier), Steef de Jong (theatermaker, regisseur, liedjesschrijver en beeldend kunstenaar), Nastaran Razawi Khorasani (theatermaker en actrice) en Well Made Productions (creatief productiebureau) stonden op de shortlist voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2023. “De Gieskes-Strijbis Podiumprijs is nu meer dan ooit nodig in tijden waarin het voor podiumkunstenaars moeilijk is om werk te realiseren, zichtbaar te maken en aan publiek te presenteren”, aldus Martijn Buser, voorzitter van de Adviescommissie van de Podiumprijs. De Adviescommissie van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2023 heeft deze vijf uiteenlopende genomineerden geselecteerd vanwege hun unieke vermogen om een artistiek universum te creëren. Hoewel elk van hen zijn eigen stijl heeft, kenmerken ze zich door multidisciplinaire verkenningen en een sterke betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen, gekoppeld aan een grote gevoeligheid voor het bereiken van nieuwe publieksgroepen.

Prijswinnaar

Steef de Jong

Meer info
Prijswinnaar

Well Made Productions

Meer info

De Adviescommissie voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2023 bestond uit

Theater Bellevue

Jeannette Smit

Dox

Hildegard Draaier

Gaudeamus Festival

Martijn Buser 

Dansateliers

Kristin de Groot

BIRD

Philip Powel

Bestuur en organisatie

Het Bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: 

Bestuurslid
de heer A. Croiset van Uchelen
Bestuurslid
mevrouw L.C. van der Sar
Bestuurslid
mevrouw F.M.J. Houben
Secretaris
de heer Y.D. Albrecht
Voorzitter
de heer L.J. van Driel
Bestuurslid
de heer P. Vellinga
Penningmeester
de heer J.B.M. Streppel
Directeur-Bestuurder
de heer F. van Hest

Het bestuur wordt ondersteund door een team. Op de directeur na, werkten allen in 2023 in deeltijd. Het team bestaat uit:

Directeur
Tot 1 april 2023
Roderic Evans-Knaup
Tot 1 april 2023
Directeur-Bestuurder
Vanaf 1 april 2023
Floris van Hest
Vanaf 1 april 2023
Controller
Henk Jonker
Programmamanager
Frederiek Cohen
Programmamanager
Peggy de Jonge
Programmamanager
Lieke van 't Veer
Bureaumanager
Roos Wolff