Stichting Lezen & Schrijven

Geef Taal een Stem

Bezoek project website

Stichting Lezen & Schrijven wil de verkiezingen toegankelijk maken voor vmbo- leerlingen en hun ouders. Daartoe wordt informatie over verkiezingen in begrijpelijke taal gepresenteerd in een verkiezingskrant. Er worden lesmaterialen ontwikkeld en debatten georganiseerd waarbij politici in begrijpelijke taal moeten spreken voor de aanwezige vmbo- leerlingen, hun ouders en taalcursisten uit de buurt. De leerlingen organiseren deze debatten voor hun ouders.

Stichting Lezen & Schrijven beschouwt vmbo-scholen als een belangrijke ‘vindplaats’ van laaggeletterden, zowel in de vmbo-populatie zelf als bij hun ouders, waar laaggeletterdheid bovengemiddeld voorkomt. Laaggeletterden voelen zich minder betrokken bij de politiek, hebben minder vertrouwen in democratische instituties en gaan minder vaak stemmen. Onderzoek laat zien dat mensen nadat ze hebben deelgenomen aan een cursus lezen en schrijven meer actief burgerschap vertonen. De ambitie van “Geef Taal een stem” is de afstand naar de politiek te verkleinen.

Stichting Lezen & Schrijven zal in de eerste fase van dit project verkiezingskranten, lesmateriaal en debatten aanbieden op vier scholen, ter voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Dit doet zij in samenwerking met de Stichting Nederlands Debatinstituut en ProDemos.

Geef Taal een Stem
Projecteigenaar
Merel Heimens Visser
Organisatie
Stichting Lezen & Schrijven
Looptijd
2017
-
2017
Totale donatie
68.536

GERELATEERDE PROJECTEN