Gieskes-Strijbis Fonds

jaarbericht

Op deze pagina vindt u het jaarbericht van het Gieskes-Strijbis Fonds over 2021. De afgelopen twee jaar hebben ons geleerd dat onze samenleving een enorme veerkracht kent in het omgaan met grote veranderingen. Op deze veerkracht zal de komende tijd vaker beroep worden gedaan. Aan de bestaande grote vraagstukken als klimaatverandering, digitalisering en migratie kan de politieke stabiliteit van Europa worden toegevoegd. Deze thema’s zullen de komende jaren blijvende aandacht van het Fonds vragen.

Beleidsverslag

Na een jaar in een crisis te hebben gezeten, hadden we toch een beetje de hoop dat 2021 het jaar van herstel zou zijn. Terug naar ons bekende bestaan, onze vrijheid terug, ongepland en ongetest last-minute kunnen besluiten naar het theater te gaan. Zonder reservering een restaurant binnen lopen, om aan een tafeltje zonder spatscherm plaats te nemen. Bij familie op bezoek, zonder vooraf te tellen hoeveel mensen aanwezig zijn. Maar helaas. 2021 bleek grotendeels een herhaling te worden van het jaar ervoor. Groundhog day. Eat, work, sleep, repeat. Een eeuwigdurend rondje om de kerk. We waren wat meer gewend en wat minder bang. Maar na de zomer daalde het besef in dat we moesten gaan leren leven met een blijvend virus. Eentje dat zich in het beste geval gaat gedragen als een gevaarlijke griep.

Lees meer

A year like no others

Na een jaar in een crisis te hebben gezeten, hadden we toch een beetje de hoop dat 2021 het jaar van herstel zou zijn. Terug naar ons bekende bestaan, onze vrijheid terug, ongepland en ongetest last-minute kunnen besluiten naar het theater te gaan. Zonder reservering een restaurant binnen lopen, om aan een tafeltje zonder spatscherm plaats te nemen. Bij familie op bezoek, zonder vooraf te tellen hoeveel mensen aanwezig zijn.

Maar helaas. 2021 bleek grotendeels een herhaling te worden van het jaar ervoor. Groundhog day. Eat, work, sleep, repeat.  Een eeuwigdurend rondje om de kerk. We waren wat meer gewend en wat minder bang. Maar na de zomer daalde het besef  in dat we moesten gaan leren leven met een blijvend virus. Eentje dat zich in het beste geval gaat gedragen als een  gevaarlijke griep.  Tegelijkertijd heeft deze periode ons ook goede dingen gebracht. We zijn zo’n beetje van de drie kussen af (hoewel die  steeds vaker wordt vervangen door een hug). Het hybride werken lijkt een blijvertje te worden (waarom zijn er dan toch weer  files?). Maar de belangrijkste les is misschien wel dat we de grootste uitdaging van onze tijd niet alleen moeten aanpakken,  maar dat we dat ook kúnnen. De pandemie heeft laten zien dat we als mensheid in staat zijn om in korte tijd grote  veranderingen teweeg te brengen. We kunnen radicaal anders werken, grote investeringen doen, ons aanpassen aan iets  wat onzichtbaar lijkt. Iets wat wij eerder niet voor mogelijk hadden gehouden en een hoopvol signaal is voor de toekomst. 

Klimaatverandering dwingt ons allemaal om een radicale omslag te maken in onze verhouding met de aarde en alles wat daar op leeft. Dat vraagt om een groot aanpassingsvermogen van ons als individu, als groep en als wereldbevolking. Het project ‘Change-ability for a world in flux’ is een filosofisch en artistiek onderzoek naar dit vermogen van de broers Ronald en Erik Rietveld, die samenwerken in het collectief RAAAF Public. Het filosofische onderzoek van Erik wordt vijf jaar gefinancierd door NWO met een Vici-beurs, terwijl het artistieke onderzoek van Ronald in diezelfde periode wordt ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds.

Ondernemers met de ambitie om de transitie in het landbouw- en voedselsysteem te versnellen kunnen terecht bij het Talent First programma van Fresh Ventures. Binnen dit programma worden in drie jaar honderd talentvolle mensen begeleid in de ontwikkeling van start-ups die een bijdrage leveren aan regeneratieve voedselsystemen. Het Fonds steunt dit programma met een lening, die alleen bij succes van de startups hoeft te worden terugbetaald.

Sinds twee jaar richt het Fonds zich ook op het beschermen van mensenrechten binnen het digitale domein. Dat is niet alleen een uitdaging binnen Nederland, maar ook aan de grenzen van Europa, zoals op de Balkan. Ook in deze landen is het voor de overheid moeilijk om weerstand te bieden tegen de schijnbare voordelen van technologische ontwikkelingen als automatische gezichtsherkenning en de inzet van kunstmatige intelligentie bij het bestrijden van fraude of andere criminaliteit. Door het ondersteunen van SHARE Foundation met de organisatie van een jaarlijkse digital rights summer school in Belgrado voor mensenrechtenverdedigers uit de regio hoopt het Fonds een bijdrage te leveren aan het beschermen van mensen- en burgerrechten op Europees niveau.

De toepassing van kunstmatige intelligentie kan ook vooruitgang brengen, bijvoorbeeld bij medische diagnose. Met het programma ‘Uitlegbare AI’ onderzoekt het LUMC hoe kunstmatige intelligentie kan worden ingezet bij diagnose. Hierbij krijgen artsen niet een blackbox uitkomst, maar inzicht in hoe het systeem tot een bepaalde uitkomst is gekomen. Dit onderzoek steunt het Fonds de komende vier jaar met de financiering van drie promotieplaatsen.

activiteiten overzicht

In 2021 zijn 21 nieuwe projectvoorstellen en verlengingen door het bestuur goedgekeurd. Een overzicht van deze projecten vind je hieronder.

Van de 149 in 2021 ontvangen donatieverzoeken, werden 15 organisaties uitgenodigd een nieuwe projectaanvraag in te dienen. Hiervan werden 17 nieuwe aanvragen gehonoreerd en 4 projecten werden uitgebreid of verlengd. Het totaal van toegekende projecten in 2021 komt op € 5.607.357. Het betrof overwegend meerjarige projecten. Het totaal aantal toegekende en verlengde projecten bedroeg eind 2021: 165.

Cijfers en informatie per werkterrein

Natuur & milieu

Beleidsplan
Totaal toegekende projectfinanciering aan nieuwe projecten in 2021
€ 1.169.660
Totaal betaald aan lopende projecten in 2021
€ 1.706.750
Aantal nieuwe projecten in 2021
5

Democratie & rechtsstaat

Beleidsplan
Totaal toegekende projectfinanciering aan nieuwe projecten in 2021
€ 1.171.903
Totaal betaald aan lopende projecten in 2021
€ 627.537
Aantal nieuwe projecten in 2021
6

Medische wetenschap

Beleidsplan
Totaal toegekende projectfinanciering aan nieuwe projecten in 2021
€ 881.947
Totaal betaald aan lopende projecten in 2021
€ 584.250
Aantal nieuwe projecten in 2021
1

Kunst & cultuur

Beleidsplan
Totaal toegekende projectfinanciering aan nieuwe projecten in 2021
€ 2.383.847
Totaal betaald aan lopende projecten in 2021
€ 896.547
Aantal nieuwe projecten in 2021
9

Podiumprijs

DJ Carista Eendragt en performance designers MAISON the FAUX zijn de winnaars van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die het podiumlandschap verrijken en uitdagen.

De andere genomineerden voor deze prijs waren dit jaar Romana Vrede, House of Vineyard en Boogaerdt/ VanderSchoot. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil met de prijs vrij denken en verbeelden stimuleren. De winnaars zijn gekozen door een adviescommissie onder leiding van Annemieke Keurentjes, programmeur Holland Festival.De twee winnaars van de prijs ontvangen ieder €60.000. Het bedrag van de prijs mogen de kunstenaars naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling.

Prijswinnaar

MAISON the FAUX

Meer info
Prijswinnaar

DJ Carista Eendragt

Meer info

De Adviescommissie voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021 bestond uit

Holland Festival

Annemieke Keurentjes

Zangeres, componist en film- en theatermaker

Rajae El Mouhandiz

Muzikant en componist

Colin Benders

Maatschappij Discordia

Jan-Joris Lamers

HipHopHuis

Aruna Vermeulen

Bestuur & Organisatie

Het bestuur is versterkt met een nieuw lid: Francine Houben. Houben is founding partner van het vermaarde architectenbureau Mecanoo en is lid van zowel de Duitse als Nederlandse Akademie van Kunsten

Directeur-Bestuurder
de heer F. van Hest
Bestuurslid
de heer A. Croiset van Uchelen
Bestuurslid
mevrouw L.C. van der Sar
Bestuurslid
mevrouw F.M.J. Houben
Secretaris
de heer Y.D. Albrecht
Voorzitter
de heer L.J. van Driel
Bestuurslid
de heer P. Vellinga
Penningmeester
de heer J.B.M. Streppel

Ook het projectteam is weer op volle sterke met de komst van Peggy de Jonge. De Jonge heeft als programmamanager de werkterreinen Kunst & cultuur en Medisch onderzoek in haar portefeuille. Ze was hiervoor werkzaam bij onder andere VandenEnde Foundation, de Nederlandse Publieke Omroep en het Stedelijk Museum.

Directeur-Bestuurder
Floris van Hest
Vanaf 1 april 2023
Programmamanager
Lieke van 't Veer
Directeur
Roderic Evans-Knaup
Tot 1 april 2023
Bureaumanager
Lara Brdar
Programmamanager
Peggy de Jonge
Programmamanager
Frederiek Cohen
Controller
Henk Jonker